Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

631 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KM C654e-20190311160305

2019-03-15

Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kom- munens ekonomi. Vidare redovisas i förvaltningsberättelsen ...

Filstorlek: 1647 Kb

[PDF]KM C654e-20190314185205

2019-03-15

Västervik kommun Granskning av årsbokslut, årsredovisning - och intern kontroll ... informat- ion som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar i - förvaltningsberättelsen ...

Filstorlek: 2796 Kb

[PDF]KM C654e-20190301114934

2019-03-15

Kommunstyrelsens förvaltning Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... eller inte. - Modellen har därmed inte heller skapat förutsättningar för nya och utvecklade - skärgårdsupplevelser ...

Filstorlek: 465 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-03-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-20 ... informationsärende - § 29 Fastställande av taxa för prövning och tillsyn inom lag om tobak och - liknande produkter, alkohollagen och lag om handel med ...

Filstorlek: 1438 Kb

[PDF]Ks 190311

2019-03-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-03-11 1 (41 ... Ellervik (W), ers. - Lars-Inge Karlsson (KD), ers. - Sverker Thorén (L), ers. - Dan Larsen (SD), ers. §§ 21-45, §§ 47-48 - Peter Iselau (SV), ers. §§ 19-20, ...

Filstorlek: 686 Kb

[PDF]Ansökan om inackorderingstillägg

2019-03-07

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG läs igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten Gymnasieantagningen ... Charlotte Dunger-Fransson Antagningssekreterare Tfn: 0490-25 42 75 E-post: charlotte.dunger-fransson@vastervik.se ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-03-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-02-25 1 (32) Plats ... Ellervik (W) Angelica Katsanidou (S) Jon Sjölander (M) Alice Erlandsson (M), §§ 129-135 Ann-Margret Knutsson (S) Marie Stenmark (M) Margareta Fredriksson ...

Filstorlek: 2189 Kb

[PDF]6-verksamhetsrapport-normer-och-varden-20190215

2019-02-28

2019-02-19 Dnr 2019/89-607 1 Systematiskt kvalitetsarbete Rapport fo r omra det ... eller skola de går på i landet. Systematiskt kvalitetsarbete i Västerviks kommun Skollagens (2010:800 4 kap 3§) krav på systematiskt ...

Filstorlek: 845 Kb

[PDF]5-bokslut-samt-mal-aktivitetsredovisning-2018

2019-02-28

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... information om innehållet i - utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och ...

Filstorlek: 377 Kb

[PDF]7-handlingsplan-kaa-2019

2019-02-28

Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6, 593 32 Västervik, Telefon ... eller har - fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller - motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt ...

Filstorlek: 337 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun