Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

667 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Ks190618-webb

2019-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-18 1 (39) Plats ... Ellervik (W), tjg. ers. Maud Ärlebrant (KD) Kenneth Hardy Axelsson (L) Tommy Ivarsson (SD) Mariann Gustafsson (V) Övriga närvarande Se nästa sida Utses ...

Filstorlek: 342 Kb

[PDF]Club 41 sommarprogram 2019 20190618

2019-06-18

070 - 284 04 70 Vecka 30 ... information: Vissa aktiviteter kräver ... man ta med sig egen - matsäck, eller pengar till lunch. För att en längre resa ska bli av, måste minst 5 - personer vara anmälda. Tänk på att ...

Filstorlek: 990 Kb

[PDF]Kf190617-2-anmalningar-komplettering

2019-06-12

Kommunens revisorer Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... information till skola och förskola ... 8 3.4. Uppföljning av placerade barn ...11 3.5. Återrapportering till nämnd ...

Filstorlek: 981 Kb

[PDF]Ks190610-webb

2019-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-10 1 (11) Plats ... informerar § 179 Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun § 180 Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur - ...

Filstorlek: 131 Kb

[PDF]Kf190617-21-budget-2020-majoritetens-uppdaterade-forslag-och-inkomna-yttranden-och-forslag-komplettering-webb

2019-06-10

ränteswapparna under kommande budgetperiod 2020. Ett - förslag skall presenteras i november 2019 Att ... eller arrendator(2021) Inventera nyttjandet av kommunens bilar samt göra en översyn om vi kan minska antalet ...

Filstorlek: 1161 Kb

[PDF]Kf190617-16-e-forslag-uutvärdering

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 26 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik ... större än vid de tidigare medborgarförslagen. Det är också förvaltningens upplevelse att fler ...

Filstorlek: 472 Kb

[PDF]Kf190617-19-handlingsplan-valdsbejakande-extremism

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 29 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och ...

Filstorlek: 528 Kb

[PDF]Kf190617-13-delarsrapport-vasterviks-kommun

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 22 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress ... personalka- tegorier. Vi jobbar även inom flera områden med digitalisering och nya ...

Filstorlek: 966 Kb

[PDF]Undersokning-av-miljopåverkan-ytterby-1.11-m.fl.-reviderad190115

2019-06-05

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post ... AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN - Bilaga 1 till ändring av ...

Filstorlek: 674 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-ytterby

2019-06-05

kraft 1980-10-09 TILLÄGG TILL PLAN- OCH - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är - detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser ...

Filstorlek: 1306 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun