Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

657 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

2018-12-19

1 1.1 I NFORMATION OM V ÄSTERVIKS ... Information om Västerviks kommun Västerviks kommun ligger ... 300 i Överum. Övriga bor i de mindre tätorterna - eller på landsbygden. - Näringslivet i Västerviks kommun ...

Filstorlek: 505 Kb

[PDF]Planeringsunderlag bedomning geoteknisk status gamleby hamn 2018-05-24 utstallning

2018-06-26

2018-05-24 - Bedömning geoteknisk status - Gamleby hamn Västerviks kommun - 2018-05-24 - Medverkande Arbetet har utförts av Stefan Ljung och Martin ... utredningar ... 38 6.19. Undersökning förorenad mark ... 38 6.20. ...

Filstorlek: 3224 Kb

[PDF]MBN december 2014 justering nr 1 Hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-17 1 (8) Plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset ... eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §§ - om sökande begär det eller om åtgärden avses ...

Filstorlek: 208 Kb

[PDF]KS170828 webb

2017-09-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (39) 2017-08-28 Plats ... Ellervik (W), ers. §§ 258-270, 272-283 - Jorge Chávez (KD), ers. - Bo Karlsson (SD), ers. - Anders Björlin, kommundirektör - Ulf Kullin, förvaltningschef ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]Förord (Obligatorisk)

2016-08-22

Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Västerviks kommun Hösten 2009 ... 22 - Tabeller och diagram A. Medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva ...

Filstorlek: 1618 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING - RIKTLINJER OCH RUTINER VID KRÄNKANDE SÄRBE ... eller - negativt präglade beteenden som riktas mot enskilda medarbetare på ett - kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs ...

Filstorlek: 31 Kb

[PDF]MBN februari 2014 Hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-26 1 (69) Plats och ... eller falska påstående om mat - Redlighet på restauranger i Kalmar län och Region - Gotland - § 32 Fastighet X - uppförande av bastubyggnad ...

Filstorlek: 215 Kb

[PDF]Overen3

2015-10-08

Detta är ett förslag på hur föreningslivet ... eller föreningsmöte för inläsning. 2. På mötet utses ansvariga som leder diskussionerna och inrapporterar remissvaret över nätet på digi- tala filen "Remissvar Lokal Överenskommelse" ...

Filstorlek: 1136 Kb

[PDF]MBN maj 2015 hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-27 1 (97) Plats ... § 108 Fastigheten X- föreläggande om ersättning av kostnad för undersökning - § 109 Fastigheten X- föreläggande om ersättning av kostnad ...

Filstorlek: 274 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnebo 2019

2019-01-23

Barn- och utbildningsförvaltningen Gunnebo skola 1 Gunnebo skolas och fritidshems plan mot - diskriminering och kränkande behandling - 2019 Grunduppgifter ... eller kränkande behandling så utreder vi, åtgärdar och följer ...

Filstorlek: 160 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun