Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

591 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]MBN maj 2015 hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-27 1 (97) Plats ... § 108 Fastigheten X- föreläggande om ersättning av kostnad för undersökning - § 109 Fastigheten X- föreläggande om ersättning av kostnad ...

Filstorlek: 274 Kb

[PDF]Fou-rapport2018 pdf

2018-09-21

Var finns socialpedagogerna?" Yrkestitlar, fält och socialpedagogisk förankring LISBETH ... eller ville flytta från Västervik. - År 2003 startade, i samverkan med Högskolan Väst, den första socialpedagogiska högskole- utbildningen ...

Filstorlek: 3986 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-17 ... informerar om: - Oavsett hur bemanningen blir inför kommande mandatperiod så - kommer en utbildningsinsats göras i februari 2019 där en heldag bokas - ...

Filstorlek: 603 Kb

[PDF]Rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande-bun

2018-05-23

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... söka mönster. - Bland annat kommer skillnader mellan kön, enheter, ålder och skolform ...

Filstorlek: 574 Kb

[PDF]Arende-5---rapport-samverkandelaktighet-och-inflytande

2018-05-09

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... söka mönster. - Bland annat kommer skillnader mellan kön, enheter, ålder och skolform ...

Filstorlek: 635 Kb

[PDF]Regler for nyttokort

2018-02-12

2018-01-29 - VILLKOR FÖR NYTTOKORT OCH PARKERINGSDISPENS - Tillståndet gäller ... eller gata där parkeringsförbud råder enligt uppsatta vägmärken. Vid uppställning på bilplats där maximitiden för platsen är längre än ...

Filstorlek: 212 Kb

[PDF]Europaparlamen tets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006Text av betydelse för EES

2016-02-01

för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av ... eller ingen klimatpåverkan alls. En minskning med upp till två tredjedelar av utsläppen 2010 fram till 2030 ...

Filstorlek: 989 Kb

[PDF]MBN oktober 2014 Hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-23 1 (67) Plats ... informerar om: - ett bygglovärende med rättelseföreläggande. - status för rekryteringen av en ny bygglovhandläggare. - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

Filstorlek: 201 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnebo 2018

2018-01-31

1 Gunnebo skolas och fritidshems plan mot - diskriminering och kränkande behandling - 2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen ... eller kränkande behandling så utreder vi, åtgärdar och följer upp ...

Filstorlek: 246 Kb

[PDF]KS170828

2017-08-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (31) 2017-08-28 ... informerar 5. Medborgarförslag om bro över Gamlebyviken mellan Brevik och - Lögareberget, Västervik - svar 6. Medborgarförslag om moratorium för nedsläckning ...

Filstorlek: 211 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)