Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

643 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf181022-19-anmalningar-webb

2018-10-12

augusti 2018 Västerviks - kommunkoncern ... eller tjänst för att kunna avgöra om en direktupphandling kan genomföras. - Inköpscentralen/ansvarig upphandlare ska alltid informeras innan ett köp genomförs. " Internkontrollarbetet ...

Filstorlek: 962 Kb

[PDF]Plan-mot-diskriminering-krankande-alvdansen-ugglan-1819

2018-11-27

enheten Ugglan - Plan mot diskriminering och - kränkande behandling Läsår 18/19 2 Sammanfattning ... eller uttryck, etnisk - tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning ...

Filstorlek: 546 Kb

[PDF]Riktlinjer-forsorjningsstod-ekonomiskt-bistand-2019-KS181210

2018-12-21

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2019 - Antagna av kommunstyrelsen ... eller inte kan utgå. - Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell behovsbedömning - vilket ...

Filstorlek: 179 Kb

[PDF]Riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 2018

2018-01-02

bistånd år 2018 Antagna av kommunstyrelsen 2017-12-18, § 451 - - - - - - - - - - - - 2 - REGISTER ... eller inte kan utgå. - Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell - behovsbedömning vilket ...

Filstorlek: 159 Kb

[PDF]Miljostrategi-2000

2018-05-09

Antagen av Kommunfullmäktige :2001-04-26 MILJÖSTRATEGI 2000 Lokal ... eller av olika anledningar blivit inaktuella. Kom- munstyrelsen i Västerviks kommun beslöt därför - att göra en revidering av Kretsloppsplanen. ...

Filstorlek: 1046 Kb

[PDF]2018-19-vfu-guide-hl-liu

2018-08-15

handledare 2018/2019 VFU-guide för Utbildningsvetenskap INNEHÅLL Lärarutbildningen vid Linköpings ... samlat, såsom samtliga aktuella VFU-guider och länkar till samtliga VFU-kurser, där - kursuppgifter och handledarinformation ...

Filstorlek: 1421 Kb

[PDF]Protokoll-mbn-20170215 hemsidan

2017-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2017-02-15 Sida 1 (28) Justerandes sign ... informerar om: - Personal Pia Grönvall anställd som administratör på miljösidan. - Yvonne Andersson anställd som livsmedelsinspektör under ...

Filstorlek: 238 Kb

[PDF]KS150223

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (24) 2015-02-23 ... Ellervik (VDM), ers. - Bo Karlsson (SD), ers. - Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör - Anders Björlin, ekonomichef - Elisabet Olsson, sekreterare - Maria Borgström, ...

Filstorlek: 92 Kb

[PDF]Scb-vasterviks-kommun-medborgarundersokning-2006

2016-08-22

Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index ... Kommunerna kan välja att delta antingen i vårens eller höstens - undersökningsomgång. Sammanlagt deltog 33 kommuner i undersökningen - hösten 2006. Sedan undersökningen ...

Filstorlek: 5754 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 ... informerar om kommunens arbete med - LONA-projekt. - Markus Nord och Maria Kappling, Naturum, informerar om Naturums - verksamhet och ett aktuellt LONA-projekt, ...

Filstorlek: 424 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun