Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

6 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2019-04-16

[PDF]Samradsred-fiskartorpet-190416

2019-04-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-04-16 Västerviks kommun, 593 80 ... personer - närvarade på mötet. Planprocessen, planens förutsättningar samt planförslaget - presenterades och sedan ...

Filstorlek: 464 Kb

[PDF]Kf190429-1-kallelse

2019-04-18

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... eller app med Västerviks kommuns utbud av föreningar och aktiviteter - svar 7. Ungdomsmotion om kommunens egna app - svar 8. Ungdomsmotion ...

Filstorlek: 735 Kb

[PDF]Protokoll barn- och utbildningsnämnden 20190416

2019-04-18

och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan ... Information till barn- och utbildningsnämnden § 59. Ekonomirapport ... Gymnasium läsåret 2019/2020 § 66. Motion om att söka med narkotikahund ...

Filstorlek: 546 Kb

[PDF]2019 x

2019-04-17

Informati on och kursutbud hösten 2019 2 ... eller som samlad utbildning i klassrum. - Vi har välutbildade lärare med vana att undervisa vuxna. Undervisningen i de utbildningar vi erbjuder är alltid anpassade till vuxnas ...

Filstorlek: 4181 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut 2018 201900415korr

2019-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-04-15 26 (40) Justerandes sign Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik ... personer, till 36 680 vid årsskiftet. Arbetslösheten minskade under 2018. Utbildning är - en viktig nyckel ...

Filstorlek: 6676 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-04-15 1 (40) Plats ... informerar § 82 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019 § 83 Revisionsrapport om granskning av internbanken - svar § ...

Filstorlek: 697 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun