Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

9 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2018-09-14

[PDF]Arende-3-rapport-revisionen-granskning-statsbidrag

2018-09-20

Revisionsrapport 2018 - Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2018 Västerviks kommun Granskning av kommunens arbete med ... söka ...6 2.2. Återrapportering och uppföljning ...9 2.3. Granskning av utvalda statsbidrag ...

Filstorlek: 249 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

8 8 Inom Bygg- och anläggningsprogrammet kan du ... söka den på annan ort (te.x. - Linköping eller Kalmar), kontakta din studie- och yrkesvägledare - för mer information. Under din utbildning kommer du att få arbeta ...

Filstorlek: 1143 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

Hur kan jag utveckla mitt musikintresse ... söka vidare - till högskola eller universitet. Oftast går vägen till högskola ... din studie- och yrkes- vägledare för mera information - om alternativen efter gymnasiet ...

Filstorlek: 1218 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

31 Efter programmet När du fått din yrkesexamen kan - du söka arbete inom hälso- och - sjukvård eller socialtjänst. Du har - möjlighet att läsa kurser, inom - programmet, som ger dig behörig- het att söka till högskola ...

Filstorlek: 1170 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

22 22 Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden ... eller steget mot högskola. Efter programmet Eftersom det är ett yrkesprogram kan - du söka jobb direkt inom det område - du har inriktat dig på. Detta kan leda - ...

Filstorlek: 1830 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

speci ka för varje inriktning. Vid ansökan till oss - väljer du vilken inriktning du vill gå: Automation eller ...

Filstorlek: 1284 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

59 På Västerviks Gymnasium nns Introduktionsprogram med fem ... eller att - komma ut på arbetsmarknaden. - Programinriktat val - Språkintroduktion - Yrkesintroduktion - Individuellt alternativ Saknar du ett eller flera ämnen ...

Filstorlek: 1138 Kb

[PDF]Arende-1--delarsrapport-januari---augusti-2018

2018-09-20

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... personer fram till 2027 samt att - det de närmaste åren kommer att behöva byggas över ...

Filstorlek: 123 Kb

[PDF]Katalog2 19-20

2018-09-18

43 Efter programmet Naturvetenskapsprogrammet - är ett högskoleförberedande - program ... eller jobb - utomlands? Alla dessa möjligheter har du på - Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet syftar till att ...

Filstorlek: 1883 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)