Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

831 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KF190923

2019-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 32 (32 ... eller olika funktionsnedsättning. Det var 2018 cirka 10 elever som hade dispens pga. särskilda - skäl. - Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, ...

Filstorlek: 1036 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (28) 2012-05-28 Plats ... informerar - § 176 Helårsrapport 2011 för Västervik Framåt AB § 177 Uppföljning av intern kontroll - nulägesrapport § 178 Införande av insamling ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (34) 2014-04-28 ... Ellervik (VDM), ers. - Mariann Gustafsson (V), ers. - Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör - Anders Björlin, ekonomichef - Elisabet Olsson, sekreterare - Joakim ...

Filstorlek: 114 Kb

[PDF]Sammanstallning-integrationsfonden-2015-2017

2018-01-09

Integrationsfond beviljade medel per den 2015-2017 Kompetensförsörjning 4 264 500 Språkutveckling 689 285 ... personer kan utbildas. Fotboll integrationsarbete Tjust IF FF Extraordinära resursbehov i samband med ökat ...

Filstorlek: 86 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2013-01-28 Plats ... Ellervik (VDM), tjg. ers. Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Tomas Kronståhl (S) Justeringens plats - och tid Kommunstyrelsens förvaltning ...

Filstorlek: 149 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (45) 2017-06-19 ... söka inspiration om hur ett system kan utöka ambitionsnivåerna i relation till dagens arbetssätt. Exempelvis hur ett e-arkiv både kan bidra till effektivisering ...

Filstorlek: 771 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-katedern-11-191112

2019-11-14

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2019-06-27 rev. 2019-11-12 - GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN NR:XXX ... 4 PLANPROCESSEN ... 5 Samråd ... 5 Granskning ... 5 Antagande ... 5 Laga kraft ...

Filstorlek: 4700 Kb

[PDF]KS140127

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (37) 2014-01-27 ... Ellervik (VDM), tjg. ers. Mariann Gustafsson (V), tjg. ers. § 1 Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Angelica Katsanidou (S) Justeringens plats ...

Filstorlek: 248 Kb

[PDF]Kf190826-allahandlingar

2019-08-15

Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... informationsinsatser: - under en bestämd tid ge utökad specifik information om eförslagsfunktionen i de - medier kommunen normalt använder informera om eförslag i samband med ...

Filstorlek: 9867 Kb

[PDF]Kallelse-till-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-20180529

2018-05-23

2018-05-21 - Kallelse till sammanträde med barn- och - utbildningsnämnden - Tisdag 29 maj 2018 - Kl. 10.30 Barn- och ... informerar 3. Delårsrapport 4. Budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021visioner, prioriteringar ...

Filstorlek: 376 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun