Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

790 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (28) 2012-05-28 Plats ... informerar - § 176 Helårsrapport 2011 för Västervik Framåt AB § 177 Uppföljning av intern kontroll - nulägesrapport § 178 Införande av insamling ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]KS140127

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (37) 2014-01-27 ... Ellervik (VDM), tjg. ers. Mariann Gustafsson (V), tjg. ers. § 1 Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Angelica Katsanidou (S) Justeringens plats ...

Filstorlek: 248 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (45) 2017-06-19 ... söka inspiration om hur ett system kan utöka ambitionsnivåerna i relation till dagens arbetssätt. Exempelvis hur ett e-arkiv både kan bidra till effektivisering ...

Filstorlek: 771 Kb

[PDF]Kf190826-allahandlingar

2019-08-15

Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... informationsinsatser: - under en bestämd tid ge utökad specifik information om eförslagsfunktionen i de - medier kommunen normalt använder informera om eförslag i samband med ...

Filstorlek: 9867 Kb

[PDF]Ks190610-webb

2019-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-10 1 (11) Plats ... informerar § 179 Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun § 180 Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur - ...

Filstorlek: 131 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-12-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (38) 2016-12-19 Plats ... Ellervik (W), tj.g.ers. § 425 - Bo Karlsson (SD), tj.g.ers. § 425 Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Sharad Bhatt (S) §§ 412-424, ...

Filstorlek: 261 Kb

[PDF]Anteckningar RFH 150925

2015-10-15

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktions- hinderfrågo r ... saken och återkopplar till Agneta Nordh. - Britt-Marie Törngren, Synskadades Förening i Västervik, har i skrivelse, - daterad 2015-09-22 , redogjort ...

Filstorlek: 141 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-10-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (24) 2017-10-30 Justerandes ... informerar 5. Skyltning centrala parkeringsplatser - svar på återremiss 6. VA-taxa från 1 januari 2018 7. Renhållningstaxa från 1 januari 2018 ...

Filstorlek: 205 Kb

[PDF]Kallelse-till-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-20180529

2018-05-23

2018-05-21 - Kallelse till sammanträde med barn- och - utbildningsnämnden - Tisdag 29 maj 2018 - Kl. 10.30 Barn- och ... informerar 3. Delårsrapport 4. Budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021visioner, prioriteringar ...

Filstorlek: 376 Kb

[PDF]12-oktober-2015

2015-11-17

2015 Närvarande: Yvette Svensson, Kristijan ... eller saker de ville förändra. Dessa åsikter presenterades ... SVUNG- träffen i Stockholm Det är fyra personer i från vårt ungdomsråd som kommer åka upp till ...

Filstorlek: 192 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun