Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

651 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling 19 20

2020-07-16

finns ett utdrag ur den. På föräldramöte informerar vi om planen. Utvärdering Beskriv hur fjolårets ... har från elevdiskussionerna samt de enkätsvar och/eller kontakter som - varit med ...

Filstorlek: 286 Kb

[PDF]Loftahammars plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling-19 20

2020-07-16

finns ett utdrag ur den. På föräldramöte informerar vi om planen. Utvärdering Beskriv hur fjolårets ... har från elevdiskussionerna samt de enkätsvar och/eller kontakter som - varit med vårdnadshavare. - Delaktiga ...

Filstorlek: 241 Kb

[PDF]Overumsskolans plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling 19 20

2020-07-16

finns ett utdrag ur den. På föräldramöte informerar vi om planen. Utvärdering Beskriv hur fjolårets ... har från elevdiskussionerna samt de enkätsvar och/eller kontakter som - varit med vårdnadshavare. - Delaktiga ...

Filstorlek: 273 Kb

[PDF]Granskningsutlatande-mullskopan-2020-07-06

2020-07-06

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2020-07-06 Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... av betydande miljöpåverkan, Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för gällande ...

Filstorlek: 1880 Kb

[PDF]Nybyggnad av bostadshus

2020-07-06

www.vastervik.se/bygglov 2 I det här häftet får du som ska bygga ett nytt bostadshus - eller fritidshus information om hur du ...

Filstorlek: 1008 Kb

[PDF]Gunnebo-skolas-och-fritidshems-plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling-2020-1

2020-07-06

Upprättas - Januari 2020 - Uppföljningar - Regelbundet under året 2020 - Utvärdering - November 2020 ... eller kränkande behandling så utreder vi, åtgärdar och följer upp - händelsen enligt denna plan Lagrum Diskrimineringslagen ...

Filstorlek: 257 Kb

[PDF]Kontaktfamilj

2020-07-01

Vad är en kontaktfamilj? - Vi söker familjer som har tid, utrymme och vilja att ett par - dygn i månaden ta emot ett barn med funktionsnedsättning i - hemmet. Kontaktfamiljens hem behöver inte ha någon - speciell anpassning, ...

Filstorlek: 271 Kb

[PDF]Boendestöd

2020-07-01

Vad är boendestöd? - Boendestöd ska vara ett ... personer i ditt nätverk samt fungera som ett stöd för att ... o Stöd för att komma igång med aktiviteter eller - sysselsättning. o Stöd i kontakter med personligt ...

Filstorlek: 227 Kb

[PDF]Servicebostad, vad är det?

2020-07-01

Servicebostad - Vad är det? Vad är en servicebostad - Här får du information om vad en servicebostad är och hur - det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta - vilka rättigheter och skyldigheter som ...

Filstorlek: 214 Kb

[PDF]Gruppbostad, vad är det?

2020-07-01

Gruppbostad - Vad är det? Vad är en gruppbostad? - Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det - kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka - rättighet och skyldigheter som gäller ...

Filstorlek: 190 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun