Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

813 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Yxern Makrofyter 2018 granskad

2019-05-13

08 Fall Inventering av makrofyter i Yxern - 2018 - OM RAPPORTEN: Titel: Inventering ... Gun Lindberg Rapportförfattare: Håkan Sandsten (Calluna AB) Kartor: Elsa Nordell (Calluna AB) Kvalitetssäkring: Annika Stål Delbanco ...

Filstorlek: 4812 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 4 (24) 2013-11-25 Justerandes ... information om förslaget och - beslutade att godkänna lämnad information med en redaktionell ändring - i förslaget. - Majoriteten redovisar ...

Filstorlek: 102 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (26) 2014-04-28 ... informerar 5. Krisstödsplan för Västerviks kommun - 6. Handlingsplan för hot och våld riktat mot förtroendevalda i - samband med offentliga sammanträden ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]KF160425

2016-05-12

S i da 1 (2) landstinget i ... Personer "' . 'l>. ° 0 " · M . v . h . Bertil Karlsson \ Tredje Västralundsg . 10 59337 Västervik vastralund.besse@spray . se 2016·02-22 r " / ' \ ~ _. .. J / d f Ä : Tivnt g"" 'b '_ ...

Filstorlek: 6405 Kb

[PDF]Rapport ny-sydlig-infart-vastervik 170616-med-bilagor

2017-07-05

Sweco re p o 0 0 1 .d o cx 2 0 1 5 -10 -05 ... eller vägarbete. Tidigare har en förstudie och vägutredning tagits fram i samarbete mellan Västerviks - kommun och Trafikverket. Denna utredning och förprojektering är ...

Filstorlek: 7695 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) 2014-11-05 Plats ... informerar 87. Avgifter och ersättningar enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 88. Avgifter för hemsjukvård ...

Filstorlek: 190 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-11-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-11-12 1 (28) Plats ... Ellervik (W), ersättare Jorge Chávez (KD), ersättare Bo Karlsson (SD), ersättare Anders Björlin, kommundirektör Ulf Kullin, förvaltningsledare, §§ ...

Filstorlek: 297 Kb

[PDF]KS130624

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (41) 2013-06-24 ... Ellervik (VDM), ers. - Mariann Gustafsson (V), ers. - Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör - Elisabet Olsson, sekreterare - Anders Björlin, ekonomichef - Johanna ...

Filstorlek: 130 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-ytterby-antagande

2019-10-09

kraft 1980-10-09 TILLÄGG TILL PLAN- OCH - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser ...

Filstorlek: 1400 Kb

[PDF]KF181126

2018-11-16

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... eller synpunkter - till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till - fullmäktiges ordförande på plats ...

Filstorlek: 1322 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun