Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

793 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf190128-1-kallelse

2019-01-18

Kommunfullmäktige Kungörelse Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ...

Filstorlek: 291 Kb

[PDF]Ks191022-webb

2019-10-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-10-22 1 (30) Plats ... Ellervik (W), ers. - Lars-Inge Karlsson (KD), ers. - Dan Larsen (SD), ers. - Jacob Hoffsten (SV), ers. - Sverker Thorén (L), ers. §§ 304-305, del av § ...

Filstorlek: 373 Kb

[PDF]KF191021

2019-10-16

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... eller synpunkter - till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till - fullmäktiges ordförande på plats ...

Filstorlek: 2438 Kb

[PDF]Samradsredogorelse--dp-for-del-av-vastervik-4-2--gamla-vattentornet--vasterviks-kommun

2020-01-31

Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik ... eller andra - utredningar. Kommunen bör istället införa tydliga planbestämmelser som reglerar - tillbyggnadens ...

Filstorlek: 601 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-2014-03-25

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (47) 2014-03-25 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 25 ... informerar. § 22. Mobilt team - § 23. Ekonomirapport § 24. Ny resursfördelningsmodell ...

Filstorlek: 130 Kb

[PDF]Planbeskrivning-antagande

2020-01-15

Sida 1 av 19 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad ... av betydande miljöpåverkan, 2019-06-17 Sida 2 av 19 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund Hallmare Havsbad AB har inkommit med en ansökan ...

Filstorlek: 973 Kb

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-06-29

Sida 1 av 14 ANTAGEN KS 2018-06-04 LAGA KRAFT ... ägs av Horn Strand Fastigheter AB. Bolaget ser det som sannolikt att strukturen i området kommer att behöva förändras vid en kommande exploatering. Parterna konstaterar ...

Filstorlek: 526 Kb

[PDF]Kf190128-4-motion-surfzoner-svar

2019-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-11-27 14 (31) Justerandes sign Kommunstyrelsen, 593 80 ... söka - medel inom EU-projektet Wifi4EU. Motionären yrkar också att kommunstyrelsen får i - uppdrag att ta fram en ...

Filstorlek: 262 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-10-08 1 (31) Plats ... informerar § 334 Kommunalt partistöd 2017 i Västerviks kommun - utbetalning 2019 § 335 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 ...

Filstorlek: 497 Kb

[PDF]Etapp2 komprimerad

2019-07-10

1 ARBETSKOPIA 2018-10-29 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun ... eller - landskapsobjekt. - HUVUDOMRÅDE ANKARSRUM Huvudområdet Ankarsrum omfattar området kring Ankarsrums Bruk och utgör hela Ankarsrums tätort. ...

Filstorlek: 25342 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun