Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

816 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KF191021

2019-10-16

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... eller synpunkter - till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till - fullmäktiges ordförande på plats ...

Filstorlek: 2438 Kb

[PDF]KF190923

2019-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 32 (32 ... eller olika funktionsnedsättning. Det var 2018 cirka 10 elever som hade dispens pga. särskilda - skäl. - Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, ...

Filstorlek: 1036 Kb

[PDF]Vgys-katalog-webb-20 21

2019-10-16

Västerviks Gymnasium 2020-2021 V ÄSTERVIKS Gymnasium VGY 2020-2021 ... eller socialt -- umgänge. - Moderna lärmiljöer anpassade för dagens undervisning och digitalisering. - Fler grupp- och mötesrum för dig och dina ...

Filstorlek: 14241 Kb

[PDF]Vt2020

2019-10-16

Informati on och kursutbud våren 2020 2 ... eller som samlad utbildning i klassrum. - Vi har välutbildade lärare med vana att undervisa vuxna. Undervisningen i de utbildningar vi erbjuder är alltid anpassade till vuxnas ...

Filstorlek: 8104 Kb

Konsumentvägledning

2019-10-14

Du som köper en vara eller tjänst kallas konsument. Är du bosatt i Västerviks kommun kan du få råd i olika konsumentfrågor av konsumentvägledaren. Rådgivningen är gratis. Till konsumentvägledaren kan du vända ...

Omsorg, stöd och hjälp

[PDF]KF190923

2019-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 13 (32 ... personer med bakgrund som - flykting/skyddsbehövande. Personerna ska ha uppehållstillstånd men ännu ej vara - svenska medborgare och ålder 1864 år. - Syftet ...

Filstorlek: 984 Kb

[PDF]KF190923

2019-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 15 (32 ... medarbetares erfarenheter av och åsikter - om vad som är framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Elevers och vårdnadshavares ...

Filstorlek: 1665 Kb

[PDF]Granskningsutlatande-ytterby

2019-10-09

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-09-10 Västerviks kommun ... av betydande miljöpåverkan, 2019-01-05 Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för gällande detaljplan Dnr: 08LHR-1776 ...

Filstorlek: 1495 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-ytterby-antagande

2019-10-09

kraft 1980-10-09 TILLÄGG TILL PLAN- OCH - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser ...

Filstorlek: 1400 Kb

[PDF]Behöver utveckla

2019-10-09

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik ... eller fritidshem - inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i ...

Filstorlek: 517 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun