Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

793 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

Kustlandet

2019-09-13

Har du en idà ... söka pengar för att genomföra projekt. Projekten kan handla om: turistsatsningar. företagssamverkan. miljöinsatser. förstudier. projekt som riktas till och/eller drivs av unga. Västerviks kommun ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd

[PDF]Plats och tid

2019-09-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (32 ... Information till barn- och utbildningsnämnden § 99. Ekonomirapport maj 2019 § 100. Ekonomirapport juli 2019 § 101. Utredning av skolornas arbete med elever ...

Filstorlek: 527 Kb

[PDF]Fou rapport ii 2019 jip

2019-09-11

Medvetandegöra normer och integrera - jämställdhet inom högre utbildning - Ett intervenerande ... eller kanske mer en undran, som säkert många ställt sig då jämställdhet och jämställdhetsarbete kommit på tal. ...

Filstorlek: 6828 Kb

[PDF]Broschyr-boendestod-20190910

2019-09-10

ska vara ett praktiskt och pedagogiskt ... personer i ditt nätverk samt fungera som ett stöd för ... o Stöd för att komma igång med aktiviteter eller - sysselsättning. o Stöd i kontakter med personligt ...

Filstorlek: 233 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-09-05

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden, 593 80 ... informerar - Särskilt kallade: - Kl 09.00 Gymnasiechef Jörgen Jonsson och rektor Emma Sohlman - Vuxenutbildning (45 minuter information) Kl 09.45 Förvaltningskontroller ...

Filstorlek: 350 Kb

[PDF]Utredning av framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med elever i stort behov av särskilt stöd

2019-09-03

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 2019-08-21 ... ...

Filstorlek: 930 Kb

[PDF]Kf190826-webb

2019-09-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-08-26 1 (40) Plats ... Ellervik (W) Ann-Margret Knutsson (S) Marie Stenmark (M) Alice Erlandsson (M) Jessica Kristiansson (S) Ewa Ståhl (S) Margareta Fredriksson (S) Tomas ...

Filstorlek: 8109 Kb

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

2019-09-02

Har du flyttat till Sverige från ett annat ... eller annan sysselsättning. Vem har rätt att läsa SFI? - Du ... studier) har också rätt att studera SFI. Så här söker du - Ansök via vår ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Komvux

2019-09-02

Inom Komvux hittar du: Kurser pà ... söka till sommarens och höstens kurser. - Ansök här: Webbansökan Individuell studieplan - Alla som läser inom Komvux ska ha en individuell studieplan. Kontakta någon av Komvux ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

[PDF]Rätt fart i staden

2019-08-30

Hastighetsnivåer i en attraktiv stad ... eller regional - betydelse för arbetspendling och näringslivets - transporter. I dessa fall är det viktigt att på ett - bra sätt väga samman Vägverkets analyser som - väghållare ...

Filstorlek: 2212 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun