Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

715 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

Arbete och insatser för vuxna

2019-11-19

Är du arbetslös eller på annat sätt står utanför arbetsmarknaden kan vi erbjuda dig olika arbetsmarknadsinsatser för att komma ... och praktiska, kan du få vägledning och stöd i att söka arbete, praktikplats eller hjälp till studier. Du hittar mer ...

Näringsliv och arbete > Jobb, praktik och arbetsmarknadsinsatser

[PDF]Arsrapport-2019

2019-11-19

göra och tillgängliggöra lokalproducerad ... persons, grupps eller organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information, etcetera tar slut, utan att någon annan person, grupp eller organisation tar vid. Vi har genomfört ett projekt ...

Filstorlek: 3568 Kb

[PDF]Arende-11----personalsakerhet-och-sakerhetsprovning-vasterviks-kommunkoncern

2019-11-18

Webbplats: www ... eller på något annat sätt ska delta ... kan också bestå i att en person genom sin tjänst eller uppdrag ... eller uppdrag har åtkomst till information, system eller - processer och genom detta kan ...

Filstorlek: 558 Kb

[PDF]Arende-9---forskolan-i-dag-och-i-framtiden-pedagogisk-plattform

2019-11-18

utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post ... information. - För att möta upp mot styrdokumentens mål har Västerviks kommunala förskolor arbetat - aktivt ...

Filstorlek: 1420 Kb

Smart fjärrvärme

2019-11-15

Bättre komfort och ... information om väder och innetemperatur för att sedan hjälpa till att optimera ditt värmesystem. ... väder och vind. En gateway som kopplas till din router eller modem som skickar uppgifterna till din mobil ...

Västervik Miljö & Energi > Fjärrvärme > Privat

[PDF]Plats och tid

2019-11-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 ... Personsäkerhet och säkerhetsprövning Västerviks kommunkoncern - yttrande till kommunstyrelsen - § 299 Horn 1:370 - yttrande till mark- och miljödomstolen ...

Filstorlek: 821 Kb

[PDF]KF190923

2019-11-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-09-23 1 (38 ... Ellervik (W) Angelica Katsanidou (S) Marie Stenmark (M) Alice Erlandsson (M) AnnMargret Knutsson (S) Ewa Ståhl (S) Margareta Fredriksson (S) Tomas Kronståhl ...

Filstorlek: 1470 Kb

Praktikservice, samordning av praktik i kommunen

2019-11-04

Är du i behov av färsk arbetslivserfarenhet eller vill ha en chans att prova på ett nytt yrke? Eller är du ... olika verksamheter. Till oss vänder du dig när du söker en ...

Näringsliv och arbete > Jobb, praktik och arbetsmarknadsinsatser > Arbete och insatser för ungdomar och unga vuxna

[PDF]Pedagogisk plattform -20191104

2019-11-04

Förskolan i dag och i framtiden Pedagogisk plattform - Förskolan i dag - och ... urskilja, - pröva olika lösningar, liksom att föra och - följa resonemang (Skolverket, 2018). Utforskande förhållningssätt I förskolans ...

Filstorlek: 1305 Kb

SYV-länkar vid funktionsnedsättning

2019-10-31

har en funktionsnedsättning ... eller ha en sysselsättning om du har ... stödja dig på bästa sätt, med personer från olika verksamheter som ... nedan är lite länkar till mer information och ta gärna kontakt med ...

Västerviks Gymnasium > Om skolan > Studie- och yrkesvägledning

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun