Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

831 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2019-10-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-17 ... informerar om: - Carolina förklarar att det var en olycklig omständighet som gjorde att - handlingarna kom ut sent inför nämndsammanträdet. - Önskemål ...

Filstorlek: 785 Kb

[PDF]Broschyr-boendestod-20190926

2019-09-26

ska vara ett praktiskt och pedagogiskt ... personer i ditt nätverk samt fungera som ett stöd för ... o Stöd för att komma igång med aktiviteter eller - sysselsättning. o Stöd i kontakter med personligt ...

Filstorlek: 233 Kb

[PDF]Forstudierapport-natkrankningar

2019-09-20

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2018/183 Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik ... information genom elevenkät och på annat sätt ...16 3.11 Vikten av elevernas delaktighet ...16 3.12 Skolornas ...

Filstorlek: 1972 Kb

[PDF]Natsmart radda barnen

2019-09-20

nätsmart Stopp! Min kropp! T ips och råd för att ... söker kontakt i sexuellt syfte, som kränker och begår allvarliga övergrepp. Brotten blir allt vanligare. Och allt grövre. Som förälder eller viktig vuxen i barns ...

Filstorlek: 2538 Kb

[PDF]Behovsinventering rapport version1 cis2030 190916

2019-09-19

kunskaps- och kompetensbehov i norra Kalmar Län Behovsinventering CAMPUS i SMÅLAND 2030 VERSION 1 2 INFORMATION OCH KONTAKT Rapporten har sammanställts av medarbetare inom projektet Campus i Småland 2030 (CiS2030). ...

Filstorlek: 575 Kb

Arbetsgivarnas önskelista om nya utbildningar i regionen

2019-09-16

och tillverkningsindustrin i Västervik, Vimmerby ... eller trainee-upplägg. Tillgänglighet är en annan viktig faktor. Om utbildningarna finns i närområdet ökar chansen för att personer som utbildat sig stannar kvar och arbetar i regionen. ...

Nyhetsarkiv

Arbetsgivarnas önskelista om nya utbildningar i regionen

2019-09-16

och tillverkningsindustrin i Västervik, Vimmerby ... eller trainee-upplägg. Tillgänglighet är en annan viktig faktor. Om utbildningarna finns i närområdet ökar chansen för att personer som utbildat sig stannar kvar och arbetar i regionen. ...

Campus Västervik > Material > Nyhetsarkiv

Landsbygdsutveckling

2019-09-13

Västerviks ... eller ha information om hur andra landsbygder driver en särskild fråga. Genom landsbygdsutvecklaren kan du söka pengar från kommunen - eller få hjälp att söka pengar från till exempel länsstyrelsen, Kustlandet eller myndigheter. ...

Trafik och infrastruktur

[PDF]Plats och tid

2019-09-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (32 ... Information till barn- och utbildningsnämnden § 99. Ekonomirapport maj 2019 § 100. Ekonomirapport juli 2019 § 101. Utredning av skolornas arbete med elever ...

Filstorlek: 527 Kb

[PDF]Fou rapport ii 2019 jip

2019-09-11

Medvetandegöra normer och integrera - jämställdhet inom högre utbildning - Ett intervenerande ... eller kanske mer en undran, som säkert många ställt sig då jämställdhet och jämställdhetsarbete kommit på tal. ...

Filstorlek: 6828 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun