Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

790 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Yxern Makrofyter 2018 granskad

2019-05-13

08 Fall Inventering av makrofyter i Yxern - 2018 - OM RAPPORTEN: Titel: Inventering ... Gun Lindberg Rapportförfattare: Håkan Sandsten (Calluna AB) Kartor: Elsa Nordell (Calluna AB) Kvalitetssäkring: Annika Stål Delbanco ...

Filstorlek: 4812 Kb

[PDF]Ks190506-webb

2019-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-05-06 1 (35) Plats ... Ellervik (W), ers. - Dan Larsen (SD), ers. - Anders Björlin, kommundirektör - Ulf Kullin, förvaltningschef §§ 105-106, del av § 107 - Christina Bäckström, ...

Filstorlek: 582 Kb

[PDF]Rapport: Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 - Delredovisning mars 2019

2019-04-30

mars 2019 2019 ... hur en indikator skulle kunna rapporteras, vilka nationella - källor som finns eller skulle behöva utvecklas. I andra fall handlar - ansvaret bara om att känna till hur en indikator estimeras ...

Filstorlek: 4863 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut 2018 20190430KF

2019-04-30

1 1 2018 Hållbarhetsbokslut Godkänt av Kf 29 april 2019 Sammanfattning En hållbar ... personer, till 36 680 vid årsskiftet. Arbetslösheten minskade under 2018. Utbildning är - en viktig nyckel till arbetsmarknaden och ...

Filstorlek: 4300 Kb

Aktuellt på Campus Västervik

2019-04-23

Nu startar nya lärarprogrammet Ny sida ... Ny termin på Campus Västervik - 2019-08-16 På måndag den 19 augusti öppnar vi upp portarna för en ny termin här på Campus Västervik. Det kommer innebära många nya studenter ...

Campus Västervik

[PDF]Kf190429-1-kallelse

2019-04-18

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... eller app med Västerviks kommuns utbud av föreningar och aktiviteter - svar 7. Ungdomsmotion om kommunens egna app - svar 8. Ungdomsmotion ...

Filstorlek: 735 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut 2018 201900415korr

2019-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-04-15 26 (40) Justerandes sign Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik ... personer, till 36 680 vid årsskiftet. Arbetslösheten minskade under 2018. Utbildning är - en viktig nyckel ...

Filstorlek: 6676 Kb

[PDF]Samradsred-fiskartorpet-190416

2019-04-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-04-16 Västerviks kommun, 593 80 ... personer - närvarade på mötet. Planprocessen, planens förutsättningar samt planförslaget - presenterades och sedan ...

Filstorlek: 464 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-04-15 1 (40) Plats ... informerar § 82 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019 § 83 Revisionsrapport om granskning av internbanken - svar § ...

Filstorlek: 697 Kb

[PDF]Protokoll barn- och utbildningsnämnden 20190416

2019-04-18

och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan ... Information till barn- och utbildningsnämnden § 59. Ekonomirapport ... Gymnasium läsåret 2019/2020 § 66. Motion om att söka med narkotikahund ...

Filstorlek: 546 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun