Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

790 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Samradsunderlag-utrivning-av-damm-i-sjon-yxern

2019-05-17

Foto: Västerviks kommun - Samrådsunderlag till avgränsningssamråd Utrivning av regleringsdamm i - sjön Yxern Tillståndsprövning av vattenverksamhet ... eller ej. Allt som - allt bedöms en tröskel som ger naturlig ...

Filstorlek: 2137 Kb

[PDF]Presentation3.pptx

2019-05-17

En detaljrik bild av företagsklimatet i kommunen Intervjuer med ... Metod för datainsamling: Telefonintervjuer med kompletterande webbenkäter Undersökningsmålgrupp: Privata företag i Västerviks kommun (olika bolagsformer) ...

Filstorlek: 3250 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-05-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-17 ... informationsärende - § 113 Fastigheten X - ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus - § 114 Fastigheten X - ansökan om strandskyddsdispens för ...

Filstorlek: 455 Kb

[PDF]Arende-14---handlingsplan-mot-valdsbejakande-extremism-och-terrorism

2019-05-16

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se ... eller miljöer som inte accepterar en ...

Filstorlek: 1403 Kb

[PDF]FUNKTIONSPLAN FÌRSKOLA Västerviks Kommun

2019-05-16

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... information och kunskap har inhämtats från andra enheter inom kommunkoncernen. Tillämpning ...

Filstorlek: 1408 Kb

[PDF]Arende-7----rapport-samverkan-inflytande-och-delaktighet-2019

2019-05-16

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post ... söka mönster. Bland annat kommer skillnader mellan kön, enheter, ...

Filstorlek: 698 Kb

[PDF]Arende-4---budget-2020-ekonomisk-planering-2021-2022-visioner-prioriteringar-och-resurser

2019-05-16

Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se ... (informations- och Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress ...

Filstorlek: 1637 Kb

[PDF]Arende-3---delarsrapport-januari---april-2019-med-ekonomisk-del

2019-05-16

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post ... personer fram till 2027 samt att det de närmaste åren kommer att ...

Filstorlek: 389 Kb

Omsorg, stöd och hjälp

2019-05-15

Västerviks kommun erbjuder olika former av ... information om vilket socialt stöd och vilken service och hjälp som finns i kommunen. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och ...

Att beställa handlingar ur kommunarkivet

2019-05-13

När du beställer en uppgift ur Västerviks kommunarkiv är ... söker. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut uppgifter ut kommunarkivet, men då måste du komma till oss och begära ut handlingen på plats. ...

Kommun och politik > Arkiv, släktforskning och kommunens historia > Västerviks kommunarkiv

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun