Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

790 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf190617-19-handlingsplan-valdsbejakande-extremism

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 29 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och ...

Filstorlek: 528 Kb

[PDF]Kf190617-13-delarsrapport-vasterviks-kommun

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 22 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress ... personalka- tegorier. Vi jobbar även inom flera områden med digitalisering och nya ...

Filstorlek: 966 Kb

[PDF]Undersokning-av-miljopåverkan-ytterby-1.11-m.fl.-reviderad190115

2019-06-05

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post ... AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN - Bilaga 1 till ändring av ...

Filstorlek: 674 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-ytterby

2019-06-05

kraft 1980-10-09 TILLÄGG TILL PLAN- OCH - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är - detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser ...

Filstorlek: 1306 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-05-31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Socialnämnden 1 (20) 2019-05-29 Plats ... informerar 52. Tertialuppföljning januari - april 2019 53. Budget 2020 54. Rutiner kognitiva hjälpmedel 55. Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks ...

Filstorlek: 345 Kb

[PDF]Kf190429-webb2-maskad

2019-05-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-04-29 1 (51) Plats och tid ... Ellervik (W) Angelica Katsanidou (S) Jon Sjölander (M), §§ 165-193 Alice Erlandsson (M) Ann-Margret Knutsson (S) Marie Stenmark (M) Margareta ...

Filstorlek: 410 Kb

[PDF]Kommunikation-for-hållbar-energianvandning-i-bostader-20193

2019-05-28

Kommunikation för hållbar - energianvändning i bostäder CHARLOTTA ISAKSSON, MALIN PONGOLINI & KLARA BJÖRKUM FORSKNINGSRAPPORT 2019:3 FoU FORSKNING & UTVECKLING Kommunikation ... hur kommunikationen mellan professionella ...

Filstorlek: 2270 Kb

[PDF]Att-vara-i-sitt-livs-form-20191

2019-05-28

Att vara i sitt livs form - En studie om hur en ofrivillig ... personer, tidigare anställda på Electrolux i Västervik, delger oss läsare sina erfarenheter och genom detta får vi en större förståelse för hur en omvälvande ...

Filstorlek: 2083 Kb

[PDF]Ks190520-webb

2019-05-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-05-20 1 (29) Plats ... Ellervik (W), ers. §§ 130-132 - Lars-Inge Karlsson (KD), ers. §§ 130-139, §§ 141-149 - Sverker Thorén (L), ers. - Dan Larsen (SD), ers. §§ 130-139, ...

Filstorlek: 449 Kb

[PDF]Kf190527-12-samordningsforbundet-arsredovisning-2018

2019-05-20

Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 ... personer i behov av samordnat stöd till - arbete eller studier. Samordningsförbundet ...

Filstorlek: 7527 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun