Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

790 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Riktline för våld i nära relationer

2019-06-26

innefattar allt våld mot närstående vuxna - personer, även barn som bevittnat våld samt våld och ... av mäns våld mot - kvinnor. Hot, våld, förtryck eller kränkningar mot kvinnor - förekommer i alla samhällsklasser ...

Filstorlek: 104 Kb

Objektvision lediga tomter

2019-06-24

Söker du en tomt för industri, handel eller annan verksamhet? Vi samarbetar med Objektvision för att hjälpa såväl nya som befintliga fastighetsägare att hitta sin tomt. Objektvision är en marknadsplats för mark, ...

Näringsliv och arbete > Mark och lokaler > Industritomter

[PDF]Ks190618-webb

2019-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-18 1 (39) Plats ... Ellervik (W), tjg. ers. Maud Ärlebrant (KD) Kenneth Hardy Axelsson (L) Tommy Ivarsson (SD) Mariann Gustafsson (V) Övriga närvarande Se nästa sida Utses ...

Filstorlek: 342 Kb

Västervik Centralort

2019-06-12

Västervik Miljö & Energi fortsätter med fiberutbyggnaden i Västervik ... information, du kan även söka på din adress uppe i det högra hörnet på kartan för att komma till rätt område. Sidan senast granskad den 12 ...

Västervik Miljö & Energi > Stadsnät, fiber > Områden

Gunnebo/Verkebäck

2019-06-12

Statusuppdatering Klicka på ditt område i kartan för att se mer information, du kan även söka på din adress uppe i det högra hörnet på kartan för att komma till rätt område. - Sidan senast granskad den 12 juni ...

Västervik Miljö & Energi > Stadsnät, fiber > Områden

[PDF]Kf190617-2-anmalningar-komplettering

2019-06-12

Kommunens revisorer Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... information till skola och förskola ... 8 3.4. Uppföljning av placerade barn ...11 3.5. Återrapportering till nämnd ...

Filstorlek: 981 Kb

[PDF]Ks190610-webb

2019-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-10 1 (11) Plats ... informerar § 179 Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun § 180 Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur - ...

Filstorlek: 131 Kb

[PDF]Kf190617-21-budget-2020-majoritetens-uppdaterade-forslag-och-inkomna-yttranden-och-forslag-komplettering-webb

2019-06-10

ränteswapparna under kommande budgetperiod 2020. Ett - förslag skall presenteras i november 2019 Att ... eller arrendator(2021) Inventera nyttjandet av kommunens bilar samt göra en översyn om vi kan minska antalet ...

Filstorlek: 1161 Kb

Arkeologiska fynd på Slottsholmen

2019-06-10

Innehållet på den här sidan följer en skyltad ... är intressanta och viktiga. Oavsett om det är en ägodel som någon tappat eller glömt bort, kompost från trädgården, latrinavfall från ett dass eller en hög ...

Uppleva och göra > Kultur, sevärdheter > Kulturhistoria, kulturarv > Slottsholmens historia

[PDF]Kf190617-16-e-forslag-uutvärdering

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 26 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik ... större än vid de tidigare medborgarförslagen. Det är också förvaltningens upplevelse att fler ...

Filstorlek: 472 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun