Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

715 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf200127-kallelse-samlingsfil-200117-arende-15-del-3-webb

2020-01-17

Annika Söderholm, Therese Steinholtz Empirikon Konsult AB - 2017-02-08 Rapport Markundersökning Gamleby Vårdcentral 307 Annika Söderholm ... eller SPIMFABs riktvärden för mindre - känslig markanvändning (MKM). I punkt ...

Filstorlek: 12308 Kb

[PDF]Kf200127-kallelse-samlingsfil-200117-arende-15-del--1-webb

2020-01-17

Kommunstyrelsen Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats ... eller storleksordningen att - ytterligare granskning behöver ...

Filstorlek: 13191 Kb

[PDF]Handbok-2015

2020-01-17

Nya handboken i lokal finansiering Innehåll Mer än ... eller att etablera - en lokal finansiell infrastruktur. - Här finns de goda exemplen, metoden Steg för steg mot målet, mobiliseringsinsatserna, associationsformerna och ...

Filstorlek: 2013 Kb

[PDF]Forsäkringsbesked-vasterviks-kommum---kollektiv-olycksfallsforsäkring-2020

2020-01-17

andra grupper inom kommunens verksamhetsområde ... Person och så Kommunolycksfall För frågor, vänligen ... 637 00 Åtgärder vid skada - Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten îll försäkringskassan ...

Filstorlek: 96 Kb

[PDF]Planbeskrivning-antagande

2020-01-15

Sida 1 av 19 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad ... av betydande miljöpåverkan, 2019-06-17 Sida 2 av 19 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund Hallmare Havsbad AB har inkommit med en ansökan ...

Filstorlek: 973 Kb

[PDF]Detaljplan-for-hallmare-1-6-samradsredogorelse-nr-2

2020-01-15

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt ...

Filstorlek: 420 Kb

[PDF]Plan--och-genomforandebeskrivning-antagande-20200128

2020-01-15

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... av betydande miljöpåverkan ... 20 - Miljökvalitetsnormer ... 20 - Sociala konsekvenser ...

Filstorlek: 6755 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-katedern-11-191220-antagande

2020-01-15

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2019-06-27 rev. 2019-11-12 rev. 2019-12-20 - ANTAGANDEHANDLING ... 4 PLANPROCESSEN ... 5 Samråd ... 5 Granskning ... 5 Antagande ... 5 Laga kraft ... ...

Filstorlek: 4772 Kb

[PDF]Bilaga-8-dagvattenhantering-vasterviksvagen slutversion191024

2020-01-15

Rapport DAGVATTENHANTERING VÄSTERVIKSVÄGEN, GAMLEBY - SLUTVERSION 2019-10-24 - Tyréns AB Slottsgatan 14 - 553 22 Jönköping Tel:010 ... Planarkitekt Fanny Hansson Konsult: Landskapsarkitekt Jenny Rüter och Caroline Kesselman ...

Filstorlek: 2689 Kb

[PDF]Bilaga-6-markteknisk-undersokningsrapport-geoteknik-2014-10-17

2020-01-15

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Gamleby - Västerviks Kommun - 2014-10-17 Upprättad av: Tommy Olausson - Granskad av: Christina Berglund - Godkänd av: Christina Berglund - Uppdragsnr: ...

Filstorlek: 1244 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun