Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

188 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2018-08-22

Loftahammar

2019-08-16

Statusuppdatering Klicka på ditt område i kartan för att se mer information, du kan även söka på din adress uppe i det högra hörnet på kartan för att komma till rätt område. Sidan senast granskad den 16 augusti ...

Västervik Miljö & Energi > Stadsnät, fiber > Områden

[PDF]Kf190826-allahandlingar

2019-08-15

Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... informationsinsatser: - under en bestämd tid ge utökad specifik information om eförslagsfunktionen i de - medier kommunen normalt använder informera om eförslag i samband med ...

Filstorlek: 9867 Kb

Pressmeddelanden

2019-08-13

kan du hitta Västerviks kommuns meddelanden till ... information från olika delar av organisationen. Även kommunens politiska ledning skickar ibland ut pressmeddelanden. Varje nyhet som skickas ut har minst en angiven person som kan svara på ytterligare frågor om texten. ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

[PDF]Likabehandling uppdaterad 1 2019

2019-08-13

Ellen Keyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av ... eller sexuell läggning. Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever och därmed inte ge alla ...

Filstorlek: 127 Kb

Böcker och e-medier

2019-08-09

över alla bibliotek i Sverige. I bibliotekskatalogen söker du tryckta böcker,ljudböcker, e-böcker och strömmande e-ljudböcker. Du väljer mellan att söka i gymnasiebibliotekets eller kommunbibliotekets kataloger. - Gymnasiebiblioteket ...

Västerviks Gymnasium > Biblioteket > Informationssökning

Nyheter

2019-08-05

2019 Åk med ... för årets trygghetsmätning - 2019-08-16 Nu är det dags för Västerviks kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Totalt får 600 medborgare i åldern ...

material

[PDF]Likabehandlingsplan-2019-version2

2019-08-05

Breviksskolans - Plan mot diskriminering och - kränkande behandling - år 2019 - Grunduppgifter Verksamhetsformer som ... eller - uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ...

Filstorlek: 714 Kb

Tillsyn Lagen om brandfarliga och explosiva varor

2019-07-24

Räddningstjänsten utför tillsyn enligt lagen om brandfarliga och ... eller vilka tillsynas? - I första hand utförs tillsyn hos de som har tillstånd till förvaring och/eller hantering av brandfarliga eller explosiva varor. ...

Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning

[PDF]Etapp2 komprimerad

2019-07-10

1 ARBETSKOPIA 2018-10-29 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun ... eller - landskapsobjekt. - HUVUDOMRÅDE ANKARSRUM Huvudområdet Ankarsrum omfattar området kring Ankarsrums Bruk och utgör hela Ankarsrums tätort. ...

Filstorlek: 25342 Kb

[PDF]Etapp1a-komprimerad

2019-07-10

HUVUDOMRÅDE VÄSTERVIKS STAD 1 ARBETSKOPIA 2016-12-07 Kulturmiljöprogram ... eller landskapsobjekt. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för kärnområdena, genom ...

Filstorlek: 15178 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun