Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

674 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf190826-allahandlingar

2019-08-15

Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... informationsinsatser: - under en bestämd tid ge utökad specifik information om eförslagsfunktionen i de - medier kommunen normalt använder informera om eförslag i samband med ...

Filstorlek: 9867 Kb

[PDF]Likabehandling uppdaterad 1 2019

2019-08-13

Ellen Keyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av ... eller sexuell läggning. Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever och därmed inte ge alla ...

Filstorlek: 127 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan-2019-version2

2019-08-05

Breviksskolans - Plan mot diskriminering och - kränkande behandling - år 2019 - Grunduppgifter Verksamhetsformer som ... eller - uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ...

Filstorlek: 714 Kb

[PDF]Etapp2 komprimerad

2019-07-10

1 ARBETSKOPIA 2018-10-29 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun ... eller - landskapsobjekt. - HUVUDOMRÅDE ANKARSRUM Huvudområdet Ankarsrum omfattar området kring Ankarsrums Bruk och utgör hela Ankarsrums tätort. ...

Filstorlek: 25342 Kb

[PDF]Etapp1a-komprimerad

2019-07-10

HUVUDOMRÅDE VÄSTERVIKS STAD 1 ARBETSKOPIA 2016-12-07 Kulturmiljöprogram ... eller landskapsobjekt. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för kärnområdena, genom ...

Filstorlek: 15178 Kb

[PDF]FÃ.rfrÃ.gningsunderlag fÃ.r valfrihetssystem inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

2019-07-05

1 ALLMÄN ORIENTERING ... 1 1.1 I NFORMATION ... Information om Västerviks kommun Västerviks kommun ligger ... 1 300 i Överum. Övriga bor i de mindre tätorterna eller på landsbygden. Näringslivet i Västerviks kommun ...

Filstorlek: 916 Kb

[PDF]Ostra-ringskolans-plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling

2019-07-03

Östra Ringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 7-9 År: 2018 ... eller kränkt. På skolan främjar vi allas lika värde, vuxna såväl som barn. ...

Filstorlek: 474 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-07-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 ... informerar om: - Ekonomi, månadsrapport för maj 2019: - Efter mars månad ligger i under budget, detta beror främst på lägre - intäkter, lägre ärendemängd ...

Filstorlek: 803 Kb

[PDF]Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2019-06-28

NNN 2. Märkning och produktpresentation NNN ... informera och ge stöd till personalen NNN 8. Om du inte följer lagen om tobak och liknande produkter NNN Observera att det är möjligt att ladda ner hela eller delar av en publikation. Denna pdf/utskrift - behöver ...

Filstorlek: 457 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-katedern-11-190627

2019-06-27

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2019-06-27 - SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN NR:XXX DNR: 2012/315-214 ... 4 Planprocessen ... 5 Samråd ... 5 Granskning ... 5 Antagande ... 5 Laga kraft ...

Filstorlek: 4102 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun