Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

721 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Taxa-miljobalken-2020

2020-01-24

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens - område i Västerviks ... eller bestämmelser - meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar - inom miljöbalkens tillämpningsområde, ...

Filstorlek: 1491 Kb

[PDF]HAN0159-Västervik-Anvedebo-NVI-17dec JMN

2020-01-24

08 Fall Naturvärdesinventering Anvedebo 1:198 m.fl. i Västerviks kommun OM RAPPORTEN: Titel: Naturvärdesinventering ... Marcus Åberg, 0490-25 40 64, marcus.aberg@vastervik.se Projektledare: Håkan Andersson (Calluna AB) ...

Filstorlek: 3753 Kb

[PDF]Plats och tid

2020-01-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-19 ... informerar om: - Ola Karlsson tackar för sina tre år som förvaltningschef på miljö- och - byggnadskontoret. - Tisdagen den 15 januari kommer nämnden ...

Filstorlek: 485 Kb

[PDF]Plats och tid

2020-01-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-21 ... eller skyltanordning - bygglov - § 333 Västervik 3:1 - uppsättning av skylt eller skyltanordning - bygglov - § 334 Fastigheten X - ändrad användning ...

Filstorlek: 782 Kb

[PDF]Ped.plattform---version-2

2020-01-21

Förskolan i dag och i framtiden Pedagogisk plattform - Reviderad ... urskilja, - pröva olika lösningar, liksom att föra och - följa resonemang (Skolverket, 2018). Utforskande förhållningssätt I förskolans uppdrag ...

Filstorlek: 1350 Kb

[PDF]Kf200127-kallelse-samlingsfil-200117-arende-15-del-3-webb

2020-01-17

Annika Söderholm, Therese Steinholtz Empirikon Konsult AB - 2017-02-08 Rapport Markundersökning Gamleby Vårdcentral 307 Annika Söderholm ... eller SPIMFABs riktvärden för mindre - känslig markanvändning (MKM). I punkt ...

Filstorlek: 12308 Kb

[PDF]Kf200127-kallelse-samlingsfil-200117-arende-15-del--1-webb

2020-01-17

Kommunstyrelsen Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats ... eller storleksordningen att - ytterligare granskning behöver ...

Filstorlek: 13191 Kb

[PDF]Handbok-2015

2020-01-17

Nya handboken i lokal finansiering Innehåll Mer än ... eller att etablera - en lokal finansiell infrastruktur. - Här finns de goda exemplen, metoden Steg för steg mot målet, mobiliseringsinsatserna, associationsformerna och ...

Filstorlek: 2013 Kb

[PDF]Forsäkringsbesked-vasterviks-kommum---kollektiv-olycksfallsforsäkring-2020

2020-01-17

andra grupper inom kommunens verksamhetsområde ... Person och så Kommunolycksfall För frågor, vänligen ... 637 00 Åtgärder vid skada - Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten îll försäkringskassan ...

Filstorlek: 96 Kb

[PDF]Planbeskrivning-antagande

2020-01-15

Sida 1 av 19 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad ... av betydande miljöpåverkan, 2019-06-17 Sida 2 av 19 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund Hallmare Havsbad AB har inkommit med en ansökan ...

Filstorlek: 973 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun