Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

16 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2019-06-16

Arbete och utbildning

2019-07-05

Arbetsförmedlingen ... eller anhörig kan du ha rätt till etableringsinsatser. På Arbetsförmedlingen finns information på flera språk som gör det lättare för dig att söka arbete. Du kan läsa mer om deras tjänster på Arbetsförmedlingens ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration

[PDF]Plats och tid

2019-07-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 ... informerar om: - Ekonomi, månadsrapport för maj 2019: - Efter mars månad ligger i under budget, detta beror främst på lägre - intäkter, lägre ärendemängd ...

Filstorlek: 803 Kb

Integrationsfonden

2019-07-05

Integrationsfonden är en ... personers väg till in på den lokala arbetsmarknaden. 2. Språkkunskap - Språket påverkar individens möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. Projekt och aktiviteter ska utveckla och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration > Så arbetar vi med flyktingmottagande och integration

[PDF]FÃ.rfrÃ.gningsunderlag fÃ.r valfrihetssystem inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

2019-07-05

1 ALLMÄN ORIENTERING ... 1 1.1 I NFORMATION ... Information om Västerviks kommun Västerviks kommun ligger ... 1 300 i Överum. Övriga bor i de mindre tätorterna eller på landsbygden. Näringslivet i Västerviks kommun ...

Filstorlek: 916 Kb

[PDF]Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2019-06-28

NNN 2. Märkning och produktpresentation NNN ... informera och ge stöd till personalen NNN 8. Om du inte följer lagen om tobak och liknande produkter NNN Observera att det är möjligt att ladda ner hela eller delar av en publikation. Denna pdf/utskrift - behöver ...

Filstorlek: 457 Kb

[PDF]Ks190618-webb

2019-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-18 1 (39) Plats ... Ellervik (W), tjg. ers. Maud Ärlebrant (KD) Kenneth Hardy Axelsson (L) Tommy Ivarsson (SD) Mariann Gustafsson (V) Övriga närvarande Se nästa sida Utses ...

Filstorlek: 342 Kb

[PDF]Ostra-ringskolans-plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling

2019-07-03

Östra Ringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 7-9 År: 2018 ... eller kränkt. På skolan främjar vi allas lika värde, vuxna såväl som barn. ...

Filstorlek: 474 Kb

[PDF]Markteknisk-undersokningsrapport-geoteknik-2014-10-17

2019-06-27

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Gamleby - Västerviks Kommun - 2014-10-17 Upprättad av: Tommy Olausson - Granskad av: Christina Berglund - Godkänd av: Christina Berglund - Uppdragsnr: ...

Filstorlek: 1244 Kb

Objektvision lediga tomter

2019-06-24

Söker du en tomt för industri, handel eller annan verksamhet? Vi samarbetar med Objektvision för att hjälpa såväl nya som befintliga fastighetsägare att hitta sin tomt. Objektvision är en marknadsplats för mark, ...

Näringsliv och arbete > Mark och lokaler > Industritomter

Bostad

2019-07-05

information om hur du söker bostad. För att hitta bostad i Västerviks kommun kan du ställa dig i kö för att få lägenhet. På inflyttarservice sidor kan du se de flesta bostäder som finns att hyra eller köpa i Västerviks ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration > Vilket stöd kan du få?

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun