Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Matsedel

Här hittar du information om matsedlar i förskola, skola och omsorg.

112 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (31) 2011-03-28 Plats ... § 123 Medborgarförslag om gräns för boende vid vindkraftverk - § 124 Medborgarförslag om krav vid upphandling av snöröjning - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

Filstorlek: 167 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... matsedeln - för äldreomsorgen 2014. Samarbetet med kosten fungerar bra - och man känner att man kan påverka vilken mat som serveras. En fråga ...

Filstorlek: 168 Kb

[PDF]Dokumenthanteringsplan KS 2017-06-08

2017-09-04

Antagen av kommunstyrelsen 2017-08-28, § 276 - DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Kommunstyrelsens förvaltning - Antagen ... Matsedlar - Verksamhet, datum Digitalt/Pärm Omgående Halvårsvis Bevaras Gäller samtliga - verksamheter ...

Filstorlek: 316 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2017-03-07

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN Mötesanteckningar Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... Matsedeln bestäms, som tidigare, ute i - verksamheterna. Råvarorna måste dock köpas genom kosten men levereras - direkt ut till verksamheterna. ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]SammanställninYttrande och svar granskningsrapport EKS 2

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (28) 2015-09-28 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik ... matsedlar varje vecka. Kommunen har också utvecklat egna appar där - matsedeln presenteras, ...

Filstorlek: 534 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedlar samt - proväta på Rosavilla den 15 november. - Nästa träff med kosten är den 13 mars 2014. - 13. Information om medicinhantering ...

Filstorlek: 54 Kb

[PDF]Samarbetsrad-20180227-minnesanteckningar

2018-03-01

minnesanteckningar Närvarande: Jörgen Pettersson (4A, 6A), Marina Oppenheimer (1B, 3B), Linda ... matsedeln, så har eleverna fått ta fram - "önskerätter" som är särskilt populära. Vid olika tillfällen ...

Filstorlek: 522 Kb

[PDF]150609-granskn-rapport-ey-kommunservice

2015-11-11

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna - Västerviks kommun Granskning av enheten för ... matsedlar varje vecka. Kommunen har också utvecklat egna appar där - matsedeln presenteras, vilket enligt uppgift ...

Filstorlek: 274 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-2014-02-11

2015-10-08

1 (42) 2014-02-11 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 11 ... matsedeln via kostråden, på - skolan eller på det centrala kostrådet för högstadieskolorna. På - högstadiets ...

Filstorlek: 113 Kb

[PDF]KF180326

2018-04-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (60) 2018-03-26 ... matsedeln. - Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera - ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning. - Kommunstyrelsens förvaltning ...

Filstorlek: 775 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)