Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Matsedel

Här hittar du information om matsedlar i förskola, skola och omsorg.

112 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Samarbetsrad-20180227-minnesanteckningar

2018-04-18

minnesanteckningar Närvarande: Jörgen Pettersson (4A, 6A), Marina Oppenheimer (1B, 3B), Linda ... matsedeln, så har eleverna fått ta fram - "önskerätter" som är särskilt populära. Vid olika tillfällen ...

Filstorlek: 522 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-2014-02-11

2018-04-18

1 (42) 2014-02-11 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 11 ... matsedeln via kostråden, på - skolan eller på det centrala kostrådet för högstadieskolorna. På - högstadiets ...

Filstorlek: 113 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (45) 2017-01-30 Justerandes ... matsedel. Matsedeln kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna ...

Filstorlek: 793 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... matsedel - Kock och tillagning månd-fred - Fredagar lagas mat till helgen - Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]KF170227

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (80) 2017-02-27 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 1527 Kb

[PDF]KS170605

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (45) 2017-06-19 ... matsedel Kock och tillagning månd-fred Fredagar lagas mat till helgen Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen Matsal för skolan byggs i anslutning ...

Filstorlek: 990 Kb

[PDF]Projektrapport-1-2012-meny-och-redlighet

2018-04-18

Dnr 2012-1180 - Tillsynsprojekt Restauranger - fokus meny och redlighet - Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun ... matsedlar, menyer eller liknande märkning säger en sak men vad som serveras i själva - verket ...

Filstorlek: 382 Kb

[PDF]Informationskatalog Gunnebo 2017-2018.docx

2018-04-18

1 Gunnebo fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns viktig ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Gunnebo skola: 28.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 100 Kb

[PDF]Informationskatalog Himalaja 2017-2018

2018-04-18

1 Himalajaskolan och fritidshemmet Yetin Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Himalajaskolan: 31.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 106 Kb

[PDF]Riktl. OF rev 130117 hemsidan

2018-04-18

1 · Maten inom OF ska stärka brukarnas hälsa samt öka deras ... matsedel - · matsedel fastställs och mat produceras - · kostpersonalen kontinuerligt utbildas - · utvärdering av måltidsservice och måltidsmiljö genomförs ...

Filstorlek: 106 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)