Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

112 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Informationskatalog Blackstad 2017-2018

2017-08-24

1 Blackstad fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Blackstad skola: 30.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 114 Kb

[PDF]KF170227

2017-06-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (80) 2017-02-27 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 1527 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (45) 2017-01-30 Justerandes ... matsedel. Matsedeln kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna ...

Filstorlek: 793 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... matsedel - Kock och tillagning månd-fred - Fredagar lagas mat till helgen - Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]Informationskatalog Gunnebo 2017-2018.docx

2017-09-11

1 Gunnebo fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns viktig ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Gunnebo skola: 28.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 100 Kb

[PDF]Informationskatalog Himalaja 2017-2018

2017-08-24

1 Himalajaskolan och fritidshemmet Yetin Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Himalajaskolan: 31.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 106 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (45) 2017-06-19 ... matsedel Kock och tillagning månd-fred Fredagar lagas mat till helgen Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen Matsal för skolan byggs i anslutning ...

Filstorlek: 990 Kb

[PDF]Ks110613

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (20) 2011-06-13 ... svar § 210 Regionförbundets arbete för Västervik åren 2008-2010 - redovisning av uppdrag § 211 Delårsrapport för kommunen januari - april 2011 § 212 Revisionsberättelse ...

Filstorlek: 80 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedel för varje månad/år? - Matsedeln sätts samman av kostekonom, kockar och matråd. - Den näringsberäknas och man använder sig ...

Filstorlek: 50 Kb

[PDF]KS170130

2017-05-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (62) 2017-01-30 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 180 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)