Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Öppettider Målserum

Öppettider Målserums avfallsanläggning, Västervik: Mars-oktober: - Måndag kl. 07.00-19.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00 . November-februari: - Måndag kl. 07.00-18.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00. Lördagsöppet: Lördagsöppet mellan kl. 09:00 och 13:00 sista lördagen i varje månad: v. 4, 8, 17, 21, 26, 30, 35, 39, 43, 48 och 52.

Målserums avfallsanläggning

På Målserums avfallsanläggning i Västervik tar vi hand om alla typer av avfall. Vi ser till att rätt behandling eller förvaring. På vår sorteringsramp kan du bland annat lämna: - farligt avfall, - elavfall, - brännbart grovavfall, - skrot, - icke brännbart avfall. Vi tar emot trädgårdsavfall för kompostering och behandlar förorenade jordar. På området finns även två deponier.

495 träffar på "målserum" och "öppettider" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS180130

2018-02-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (43) 2018-01-30 ... öppettider, krav på föreningarna, avgifter, möjligheterna till bidrag för - föreningarna, tidplan för anmälningar och start av profilfritids. - Profilfritids ...

Filstorlek: 122 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (46) 2017-10-30 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... öppettiderna på ÅC. - att också besökare och tursiter får lämna avfall på ÅC - att VME får i uppdrag att utreda ...

Filstorlek: 646 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-23

2017 HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 30 oktober 2017 ... öppettiderna på ÅC. - att också besökare och tursiter får lämna avfall på ÅC - att VME får i uppdrag att utreda ...

Filstorlek: 1196 Kb

[PDF]Kf180521-16-anmalningar-webb

2018-05-09

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 26 (26) - 2018-05-21 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... Målserumsvägen till Forellvägen, Västervik. Dnr 2017/394-109 Kommunstyrelsens beslut 2018-05-07, § 190 med svar på ...

Filstorlek: 1909 Kb

[PDF]KF171030

2017-11-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (55) 2017-10-30 ... Målserums avfallsanläggning - bordläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 5 (55) 2017-10-30 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 ...

Filstorlek: 1092 Kb

[PDF]4-renhallningstaxa-2016

2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (25) 2015-12-14 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... Målserums avfallsanlägg- ning. Det är fastighetsägaren som får besökskortet. Bort- transport av grovavfall från ...

Filstorlek: 3810 Kb

[PDF]12-revisionsrapport-verkstallighet-beslut

2017-11-17

Till - Kommunfullmäktige - Rapport gällande "Granskning av verkställighet av fattade beslut" - EY ... Målserum. Fullmäktige beslutade 2014-10-27 § 14 - att med hänvisning till redogörelsen i - Västervik Miljö ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]Revisionsrapport-gransking-verkstallighet-beslut

2017-12-21

Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2017 Västerviks kommun Granskning av verkställighet av ... Målserum. Fullmäktige beslutade 2014-10-27 § 14 - att med hänvisning till redogörelsen i - Västervik Miljö ...

Filstorlek: 323 Kb

[PDF]Min-miljo-2

2015-10-08

FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband Hur viktigt tycker ... Målserums avfallsanläggning. Vi vill också tipsa er om de nya eleffektiva och hållbara LED-belysningarna. LED-lampor kan ersätta glödlampor och ...

Filstorlek: 740 Kb

[PDF]Västerviks-kommun-arsredovisning-2012

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2012 Snabbfakta 2012 2011 2010 2009 Folkmängd 31/12 ... öppettider i förskolan i syfte att bättre möta - arbetstagarnas behov när näringslivet förändras. 3) Förvaltningen har sedan ...

Filstorlek: 3877 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)