Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Öppettider Målserum

Öppettider Målserums avfallsanläggning, Västervik: Mars-oktober: - Måndag kl. 07.00-19.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00 . November-februari: - Måndag kl. 07.00-18.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00. Lördagsöppet: Lördagsöppet mellan kl. 09:00 och 13:00 sista lördagen i varje månad: v. 4, 8, 17, 21, 26, 30, 35, 39, 43, 48 och 52.

Målserums avfallsanläggning

På Målserums avfallsanläggning i Västervik tar vi hand om alla typer av avfall. Vi ser till att rätt behandling eller förvaring. På vår sorteringsramp kan du bland annat lämna: - farligt avfall, - elavfall, - brännbart grovavfall, - skrot, - icke brännbart avfall. Vi tar emot trädgårdsavfall för kompostering och behandlar förorenade jordar. På området finns även två deponier.

490 träffar på "målserum" och "öppettider" inom Västerviks kommuns webbsidor

Fett i avloppet, fettavskiljare

2018-04-20

Fett som spolas ner i avloppet är ett ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator, Vatten ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Avloppsvatten

Vattentornet i Västervik

2018-04-19

Vattentornet i Västervik helrenoveras, inifrån ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Nyheter och aktuellt

Avfallsingenjör

2018-04-19

Västervik Miljö & Energi AB, med cirka ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Jobba hos oss

Nu tar vi upp vintersanden

2018-04-18

När snön smält bort är det ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Senaste om sandupptagningen

2018-04-18

Här kan du följa vårt arbete med att ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator, Vatten ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Nu tar vi upp vintersanden

[PDF]Min-miljo-2

2018-04-18

FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband Hur viktigt tycker ... Målserums avfallsanläggning. Vi vill också tipsa er om de nya eleffektiva och hållbara LED-belysningarna. LED-lampor kan ersätta glödlampor och ...

Filstorlek: 740 Kb

[PDF]Avfallsplan förslag KS20150604

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-06-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... Målserums avfallsanläggning i Västervik samt på de andra fyra återvinningscentraler som finns i kom- munen. Likaså omfattar ...

Filstorlek: 6464 Kb

[PDF]Vmeab-arsredovisning-2015-lag

2018-04-18

Årsredovisning 2015 t 2015 RESULTAT & RAPPORTER Förvaltningsberättelse ... 20-25 Resultaträkning ... 26 ... Målserums avfallsanläggning i höstas. Ett mycket uppskattat arrangemang som lockade närmare tusen besökare! ...

Filstorlek: 3223 Kb

[PDF]KfHANDLINGA1 2

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 26 (26) 2015-10-26 Justerandes ... Öppettiderna, tillgänglighet - Målserum. Vi utgår från att människor vill - göra rätt. - Undanröja hinder. - Barnen!! 2015-10-15 4 (5) ...

Filstorlek: 4292 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (46) 2017-10-30 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... öppettiderna på ÅC. - att också besökare och tursiter får lämna avfall på ÅC - att VME får i uppdrag att utreda ...

Filstorlek: 646 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)