Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

494 träffar på "målserum" och "öppettider" inom Västerviks kommuns webbsidor

Karakterisering av avfall

2018-05-23

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... Målserums avfallsanläggning - Kraven ovan innebär att vi kontrollerar de handlingar som kommer in, dvs. grundläggande karakteriseringar för avfall som ska deponeras ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Verksamhetsavfall

Latrin

2018-05-23

Latrin - Abonnemang för latrinhämtning beställer du ... Målserums avfallsanläggning, tfn. 0490-25 71 45. Från och med 2016 kan du själv lämna fyllda latrinkärl och hämta tomma kärl på kommunens återvinningscentral i ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Karakterisering av avfall

2016-05-12

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... Målserums avfallsanläggning - Kraven ovan innebär att vi kontrollerar de handlingar som kommer in, dvs. grundläggande karakteriseringar för avfall som ska deponeras ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Källsortering och återvinning

2018-05-23

Med avfall menas allt som du tänker göra dig ... Målserums avfallsanläggning eller till en återvinningscentral. Vitvarorna skickas sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand. De farliga ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Källsortering och återvinning

2016-04-28

Med avfall menas allt som du tänker göra dig ... Målserums avfallsanläggning eller till en återvinningscentral. Vitvarorna skickas sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand. De farliga ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning

Import av avfallsbränsle

2015-06-11

2015-06-11 Västervik Miljö & Energi använder sig ... Målserum eftersom vi vill kvalitetssäkra avfallsbränslet innan det energiutvinns. Kvalitetskrav/mottagningskriterier på avfallsbränsle - Västervik Miljö & Energi ...

Västervik Miljö & Energi > Fjärrvärme > Nyheter och aktuellt

Kontakta oss

2018-05-24

Kontaktinformation - Västervik Miljö & Energi AB, kundservice ... Målserums avfallsanläggning - Tfn: 0490-25 71 45 - Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss

Du kan söka latrinbidrag

2018-05-23

Visste du att du som har fritidshus ... Målserum. Där får du fylla i en blankett med dina uppgifter. Tänk på att ta bort eventuella plastsäckar när du lämnar in latrinkärlen. Behöver du tomma latrinkärl pratar ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Latrin

Återbruket

2018-05-23

Vid Målserums avfallsanläggning med separat entré från Lunnargatan hittar du Återbruket. Återbrukets verksamhet drivs med ett miljöengagemang ... en del separerar vi och skickar vidare till återvinningsföretag. Öppettider i butiken - Vardagar ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Edsbruk

2018-05-24

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB - Kundservice ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, ...

Västervik Miljö & Energi > Stadsnät, fiber > FIBER | Områden

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)