Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Öppettider Målserum

Öppettider Målserums avfallsanläggning, Västervik: Mars-oktober: - Måndag kl. 07.00-19.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00 . November-februari: - Måndag kl. 07.00-18.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00. Lördagsöppet: Lördagsöppet mellan kl. 09:00 och 13:00 sista lördagen i varje månad: v. 4, 8, 17, 21, 26, 30, 35, 39, 43, 48 och 52.

Målserums avfallsanläggning

På Målserums avfallsanläggning i Västervik tar vi hand om alla typer av avfall. Vi ser till att rätt behandling eller förvaring. På vår sorteringsramp kan du bland annat lämna: - farligt avfall, - elavfall, - brännbart grovavfall, - skrot, - icke brännbart avfall. Vi tar emot trädgårdsavfall för kompostering och behandlar förorenade jordar. På området finns även två deponier.

328 träffar på "målserum" och "öppettider" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-04-21

Återvinningscentraler

2017-10-05

Återvinningscentralerna har begränsade öppettider och är bemannade. Ankarsrum, Kammartorpsvägen 1. Gamleby, ... Överum, Dalhemsvägen, Plogsvängen 6. Västervik, Målserums avfallsanläggning, Lunnargatan 25. Centralerna ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Öppettider på återvinningscentralerna

2017-10-05

Sommartid: 26 mars - 29 oktober - Vintertid: 30 oktober - 25 mars Återvinningscentralerna och Målserums avfallsanläggning är stängda alla röda dagar samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Dag före röd ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Återvinningsplatser i Västerviks kommun > Återvinningscentraler

Målserums avfallsanläggning

2017-10-05

Målserums avfallsanläggning i Västervik tar vi hand om alla typer av avfall. Vi ser till att rätt behandling eller förvaring. På vår sorteringsramp kan du bland annat lämna: farligt avfall, elavfall, brännbart ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Återvinningsplatser i Västerviks kommun > Återvinningscentraler

Nyhetsarkiv

2017-06-13

Vill du ... Öppettider i påsk - 2018-03-28 Under påskhelgen har kommunhusets växel, reception samt många kontor och verksamheter ändrade öppettider. Skärtorsdagen stänger Västerviks kommuns växel, reception, samt ...

Återvinningsplatser i Västerviks kommun

2018-02-13

Det finns olika platser för återvinning i kommunen. Vi skiljer ... öppettider och är bemannade. Stationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt. Dessutom finns miljöskåpet Samlaren placerat vid flera livsmedelsbutiker ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

[PDF]Vmeab-arsredovisning-2015-lag

2018-04-18

Årsredovisning 2015 t 2015 RESULTAT & RAPPORTER Förvaltningsberättelse ... 20-25 Resultaträkning ... 26 ... Målserums avfallsanläggning i höstas. Ett mycket uppskattat arrangemang som lockade närmare tusen besökare! ...

Filstorlek: 3223 Kb

Verksamhetsavfall

2018-02-07

Innan du åker till återvinningscentralen - Tips att tänka ... Målserums avfallsanläggning Asbest-avfall och tunga lastbilar, traktorer hänvisas till vår stora avfallsanläggning Målserum i Västervik. Farligt avfall från ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Källsortering och återvinning

2017-10-05

Med avfall menas allt som du ... Målserums avfallsanläggning eller till en återvinningscentral. Vitvarorna skickas sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand. De farliga ämnena plockas ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Karakterisering av avfall

2017-10-05

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... Målserums avfallsanläggning - Kraven ovan innebär att vi kontrollerar de handlingar som kommer in, dvs. grundläggande karakteriseringar för avfall som ska deponeras ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Verksamhetsavfall

Kontakta oss

2018-04-05

Kontaktinformation - Västervik Miljö & Energi AB, kundservice ... Målserums avfallsanläggning - Tfn: 0490-25 71 45 - Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)