Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Lediga jobb

Inom Västerviks kommun finns många olika typer av yrken. För de flesta av dem behöver du en yrkesutbildning från gymnasiet eller en utbildning från universitet eller högskola. För ett arbete hos oss är det viktigt att du tycker att det är kul att jobba med människor. Några exempel på yrken inom kommunen är: - vård- och omsorgspersonal, - lärare, - förskollärare, - socialsekreterare, - tekniker, - samhällsplanerare.

210 träffar på "lediga" och "jobb" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Delarsrapport-20130831-ks

2015-10-08

Delårsrapport januari-augusti 2013 Kommunstyrelsens förslag 2013-10-14 § 310 Delårsrapport ... Jobbkommission som inledningsvis fokuserar på att få fler ungdomar i arbete. Den registrerade arbetskraften vid arbetsförmedlingen ...

Filstorlek: 2087 Kb

[PDF]Arsredovisning-20140331-faststalld-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2013 Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 2012 ... Jobbkommissionen med fokus på att få ungdo- mar i arbete, praktik eller studier. Alla ungdomar från åk 9 i grundskolan till ...

Filstorlek: 2656 Kb

[PDF]Plats och tid

2020-01-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-18 ... till och med augusti - 2020. - Yvonne Andersson kommer fortsätta vikariera för Anna till sista - september 2020. - Ekologtjänsten, en permanent tjänst ...

Filstorlek: 604 Kb

[PDF]Min-miljo-3

2015-10-08

VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM ... just nu, konstaterar att blöjor utgör en - betydande del av hushållsavfallet när - man har småbarn. I övrigt känns det som om avfallet minskat genom - sorteringen. ...

Filstorlek: 1474 Kb

[PDF]Kf190617-13-delarsrapport-vasterviks-kommun

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 22 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress ... jobbar även inom flera områden med digitalisering och nya arbetssätt för att effektivisera ...

Filstorlek: 966 Kb

[PDF]Arende-7-tillsynsrapport-alphaforskolan-gertrud

2018-11-29

Barn- och utbildningskontoret Barn- och utbildningskontoret, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... och återgår i tjänst efter årsskiftet. Tillförordnad förskolechef är - Alphaskolans rektor. ...

Filstorlek: 170 Kb

[PDF]Kf180924-6-integrationsstrategi-2018-2022

2018-09-13

Ks § 253 - Integrationsstrategi 2018-2022 samt handlingsplan - för integrationsstrategin 2018-2022 Dnr ... jobba och leva. För att lyckas behöver vi en stark vi-känsla i hela kommunen som präglar - samverkan mellan ...

Filstorlek: 4758 Kb

[PDF]Kf190128-8-revisionsrapport-statsbidrag

2019-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-11-27 18 (31) Justerandes sign Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik ... eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg år 2017. Nämnden - erhöll ...

Filstorlek: 953 Kb

[PDF]Kf190225-8-revisionsrapport-statsbidrag-svar

2019-02-14

Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg år 2017. Nämnden ...

Filstorlek: 835 Kb

[PDF]Västerviks-kommun-lupp-2018

2019-11-22

fick sitt sommarjobb genom någon i den egna familjen medan majoriteten av gymnasieungdomarna fick jobbet genom kommu- nen eller genom att själva kontakta arbetsplatsen. En hög andel ...

Filstorlek: 1445 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun