Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Lediga jobb

Inom Västerviks kommun finns många olika typer av yrken. För de flesta av dem behöver du en yrkesutbildning från gymnasiet eller en utbildning från universitet eller högskola. För ett arbete hos oss är det viktigt att du tycker att det är kul att jobba med människor. Några exempel på yrken inom kommunen är: - vård- och omsorgspersonal, - lärare, - förskollärare, - socialsekreterare, - tekniker, - samhällsplanerare.

117 träffar på "lediga" och "jobb" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Årsredovisning 2013 pdf 2,59 MB

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2013 Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 ... Jobbkommissionen med fokus på att få ungdo- mar i arbete, praktik eller studier. Alla ungdomar från åk 9 i grundskolan till åk ...

Filstorlek: 2656 Kb

[PDF]Plats och tid

2020-01-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-18 ... till och med augusti - 2020. - Yvonne Andersson kommer fortsätta vikariera för Anna till sista - september 2020. - Ekologtjänsten, en permanent tjänst ...

Filstorlek: 604 Kb

[PDF]Min Miljö nr 3 pdf 1MB

2015-10-08

VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi ... just nu, konstaterar att blöjor utgör en - betydande del av hushållsavfallet när - man har småbarn. I övrigt känns det som om avfallet minskat ...

Filstorlek: 1474 Kb

[PDF]Tertial 1 2019 pdf 1,6 MB

2020-04-15

Livskvalitet varje dag April 2019 Delårsrapport VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 Delårsrapport ... jobbar även inom flera områden med digitalisering och nya arbetssätt för att effektivisera våra verksamheter. I föreliggande ...

Filstorlek: 1758 Kb

[PDF]LUPP Kalmar län 2021 pdf 1,8 MB

2022-05-24

Ungas livsvillkor i Kalmar län Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2021 Förord Att ... bredvid studierna. · Killar uppger i lägre utsträckning än tjejer att de vill ha ett extrajobb. Över tid tenderar fler tjejer ...

Filstorlek: 1884 Kb

[PDF]Här finns LUPP-enkäten för Västerviks kommun 2021 i sin helhet pdf 3,6 MB

2022-05-24

sommarjobb i årskurs 2 på gymnasiet vilket är ett mönster som förekommer över tid. · Även om tjejer jobbar i högre utsträckning under ...

Filstorlek: 3757 Kb

[PDF]Ungas livsvillkor i Västervik

2022-07-13

fick sitt sommarjobb genom någon i den egna familjen medan majoriteten av gymnasieungdomarna fick jobbet genom kommu- nen eller genom att själva kontakta arbetsplatsen. En hög andel av ...

Filstorlek: 1453 Kb

[PDF]Årsredovisning 2018 pdf 1,5 MB

2019-04-10

Livskvalitet varje dag 2018 Årsredovisning Beslutad i kf 2019-03-25 Â ... jobba och leva. · Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling. · Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun. · Utbildning och kompetens ...

Filstorlek: 1595 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse 2014-2015 pdf 980 kb

2016-02-26

1 Fastställd 2015-12-08 Dnr 2015/585-042 Barn och utbildningsnämndens - verksamhetsberättelse ... Familjecentralernas öppna förskolor bedriver en verksamhet som är generell, - tidigt förebyggande och stödjande samt ...

Filstorlek: 1421 Kb

[PDF]LUPP Kalmar län 2018 pdf 1,4 MB

2019-11-22

år 2015 svarade 26 % att de hade ett extrajobb. Vad gäller andelen gymnasieungdomar som hade ett sommar- jobb har andelen ökat med 10 % från år 2009. Bland högstadieungdomarna har andelen med extrajobb och sommarjobb ...

Filstorlek: 1523 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun