Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

100 träffar på "lediga" och "jobb" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KM C654e-20181113140257

2018-11-16

Västervik kommun Granskning av delårsbokslut per 2018-08-31 Genomförd ... jobba och leva I det prioriterade inriktningsområdet finns det fyra mätbara mål. Två mål har uppnåtts per - delår och tre mål bedöms uppnås ...

Filstorlek: 1460 Kb

[PDF]Arende-7-tillsynsrapport-alphaforskolan-gertrud

2018-11-29

Barn- och utbildningskontoret Barn- och utbildningskontoret, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel ... och återgår i tjänst efter årsskiftet. Tillförordnad förskolechef är - Alphaskolans rektor. ...

Filstorlek: 170 Kb

[PDF]Kfkall181217

2018-12-07

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... jobb · Engagerade ledare · Balans i livet - Kommunikation · Trovärdiga avsändare · Tillgänglig digital utveckling · Proaktiva nyheter ...

Filstorlek: 4851 Kb

[PDF]Kf190128-8-revisionsrapport-statsbidrag

2019-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-11-27 18 (31) Justerandes sign Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik ... eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg år 2017. Nämnden - erhöll ...

Filstorlek: 953 Kb

[PDF]Kf190225-8-revisionsrapport-statsbidrag-svar

2019-02-14

Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg år 2017. Nämnden ...

Filstorlek: 835 Kb

[PDF]KM C654e-20190311160305

2019-03-15

Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... jobba och leva. · Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling. · Ett näringsliv i tillväxt i en ...

Filstorlek: 1647 Kb

[PDF]Arsredovisning-2018-190325

2019-04-10

Livskvalitet varje dag 2018 Årsredovisning Beslutad i kf 2019-03-25 Â ... jobba och leva. · Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling. · Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun. · Utbildning och kompetens ...

Filstorlek: 1595 Kb

[PDF]Kf190617-13-delarsrapport-vasterviks-kommun

2019-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 22 (32) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress ... jobbar även inom flera områden med digitalisering och nya arbetssätt för att effektivisera ...

Filstorlek: 966 Kb

[PDF]Utredning av framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med elever i stort behov av särskilt stöd

2019-09-03

21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 2019-08-21 ... jobbar med en grupp barn, och ibland stöttar de en enskild elev. Det är - framgångsrikt när man är fler pedagoger ...

Filstorlek: 930 Kb

[PDF]KF190923

2019-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 15 (32 ... jobbar med en grupp barn, och ibland stöttar de en enskild elev. Det är - framgångsrikt när man är fler pedagoger i klassen, det behöver inte vara en extra ...

Filstorlek: 1665 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun