Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

715 träffar på "hän" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

2015-10-16

En kommunallag för framtiden Del B SOU 2015:24 Slutbetänkande av Utredningen om en - kommunallag ... hänvisningar till annan lagstiftning. 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter I detta kapitel finns de grundläggande ...

Filstorlek: 1899 Kb

[PDF]Gladhammars-gruvor-del-1

2018-04-18

Fredrik Sandberg - Veronica Palm - Eva Carlsson - Nicholas Nilsson KALMAR LÄNS ... hänvisar till den senare greve Svante - Sture (f 1517, d 1567) (Lindberg 1933:172, - Lamke & Nilsson 2004:11). Även om så är - fallet ...

Filstorlek: 7781 Kb

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2018-04-18

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... hän­ - syn till miljö och klimat. Områdena god och - trivsam är viktiga för att maten och måltiden ska komma matgästen ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Vaxjo-tr-m-2860-17-deldom-2017-10-24

2018-04-04

VÄXJÖ TINGSRÄTT - Mark- och miljödomstolen DELDOM 2017-10-24 - meddelad i - Växjö Mål ... hän- syn till den uppgivna naturliga medellågvattenföringen vid torka om 0,14 m 3 /s i Yxeredsån. Domstolen tidsbegränsade ...

Filstorlek: 566 Kb

[PDF]Arsredovisning-vmeab-2017-webb

2018-04-18

ÅRSREDOVISNING 2017 VÄ ST ER V IK M - IL JÖ & E N ... hän- syn till miljön · 97 procent anser att VMEAB fyller en viktig sam- hällsfunktion Omslagsbild: Öppet hus på Målserums avfallsanläggning 30/9 2017 Foto: Caroline ...

Filstorlek: 2858 Kb

[PDF]Systematiskt-kvalitetsarbete-faststalld-20141104--112

2018-04-18

Dnr 2014/498-607 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2013/2014 barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i förskola ... hän. Samordnaren för modersmål träffar - familjerna för introduktionssamtal ...

Filstorlek: 843 Kb

[PDF]130128-kfhandlingar-op2025-liten

2018-04-18

2012-11-01 Planarkitekt - Erik Andersson - 0490-254070 - erik.andersson@vastervik.se Kommunstyrelsen Förslag till ... hänvisning till den översiktliga skredriskkartering som finns från 1993 (MSB, tidigare Statens - räddningsverk). ...

Filstorlek: 17328 Kb

[PDF]8-samordningsforbundet-arsredovisning-revisionsberättelse-ansvarsfrihet

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 ... hänvisas till bilaga. Arbets livsinriktade insatser Av nedanstående tabell ...

Filstorlek: 3889 Kb

[PDF]Rapportbilaga-scb-vasterviks-kommun-medborgarundersokning-2014

2016-08-22

Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen ... hän- visningarna till enkäten i modellbilden för respektive modell. Enkäten finns sist i rapporten. - Indexberäkningar ...

Filstorlek: 1181 Kb

[PDF]Mark och vattenförvaltning i ett avrinningsområdesperspektiv

2015-10-08

ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 § 6 - Lagakraftvunnen 7 november ... hän- syn till. Ökad miljömedvetenhet kräver förmåga att gå från ord ...

Filstorlek: 8045 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)