Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

649 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Mark och vattenförvaltning i ett avrinningsområdesperspektiv

2018-04-18

ÖP 2025 Bebyggelse på landsbygd - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 Â ... Fibernät Bibliotek Nya områden bör bidra till utveckling eller för- ...

Filstorlek: 4405 Kb

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2018-04-18

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... fibrer, antioxidanter, - vitaminer och mineraler. Fullkorn finns i spannmålspro­ - dukter och kan vara både hela korn ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Taxa-for-prövning-och-tillsyn-inom-miljöbalkens-område-uppräkning

2018-04-18

20 000 ton textilfibrer eller textilier per - kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil- fibrer eller textilier per kalenderår. 6 kap 2 § 17.20 - - - - - - - - - 17.20-1 - 17.20-2 - - - 17.20-3 - - ...

Filstorlek: 1067 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-15 ... fiber och el krävs inte - heller marklov om marknivån återställs. - Den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska, om det inte är - obefogat med hänsyn ...

Filstorlek: 317 Kb

[PDF]KS180212

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (33) 2018-02-12 ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - bilserviceinriktning. ...

Filstorlek: 203 Kb

[PDF]Nyhetsbrev bredband

2018-04-18

Tjust Net Fiberutbyggnad i Västerviks kommun februari 2014 Nyhetsbrev Fiberfrågan är högaktuell i landet och kommunen. För dig som på kommunens hemsida har anmält att du är intresserad att fiberansluta din fastighet ...

Filstorlek: 1327 Kb

[PDF]Avfall20150831

2018-04-18

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... blir till nya plagg. Endast 20 % återanvänds och en ännu mindre andel går till materialåtervinning. Textilier är en värdefull resurs och miljövinsten ...

Filstorlek: 3196 Kb

[PDF]Region OG rapport original 170601

2018-04-18

Gemensamt - utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030 ... mobilt bredband I både Östergötlands län och Kalmar län pågår en utbyggnad av bredbandsfiber. Detta sker till stor ...

Filstorlek: 16554 Kb

[PDF]15-arsredovisning-2017-vasterviks-kommun

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 30 (47) 2018-03-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... fiberutbyggnad), och i alla de mål och uppdrag som ännu inte nåtts så pågår arbete. Bedömningen ...

Filstorlek: 2258 Kb

[PDF]KF180326

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 32 (47) 2018-03-26 ... fiberutbyggnad). 6.1 Verksamhetsmål De mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt för Västerviks kommun framgår av do- kumentet "Budget 2017, ...

Filstorlek: 1083 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)