Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

675 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Mark och vattenförvaltning i ett avrinningsområdesperspektiv

2015-10-08

ÖP 2025 Bebyggelse på landsbygd - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 Â ... Fibernät Bibliotek Nya områden bör bidra till utveckling eller för- ...

Filstorlek: 0 Kb

[PDF]Fop-hornslandet-med-lst-rev-090121-antagen-lagakraftvunnen

2015-10-08

FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN - FÖR HORNSLANDET VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-01-02 INNEHÅLL INLEDNING Syfte 1 Avgränsning ... fibrer till Örserumsviken. Gifterna har under årens ...

Filstorlek: 9277 Kb

[PDF]Totebo 00.mxd

2015-10-08

ån. 47 Ridled. Allmänna åsikter: Vi vill att Karlebo och Näs - tillfaller Västerviks kommun. Internet fiber lan. Önskemål om att ha en - ridpaddock i det gamla - området som ställverket - har varit, det är fortfarande ...

Filstorlek: 621 Kb

[PDF]Odensvi 00.mxd

2015-10-08

9 8 7 6 5 4 3 1 ... Fiber för bredband. Ev utökning av vattenskydds- området är ej önskvärd. Dagvattenledning. Väg Odensvi-Blackstad - behöver stor backe tas - bort vid Grindbo. Förbättring Hallingebergsvägen. ...

Filstorlek: 507 Kb

[PDF]Överum 00.mxd

2015-10-08

9 7 8 6 5 4 3 2 ... med taxibuss. Behövs bredband via fiber. Utöka fritidsnäringen. Bra boende när man inte - behöver arbeta. Många villor - används som fritidshus. Finns inga jobb. Förbättrade kommunikationer - ...

Filstorlek: 877 Kb

[PDF]Blackstad 00.mxd

2015-10-08

3 2 9 8 7 4 5 6 1 ... 16 Trygghetsboende. ® Allmänna åsikter: Många bondgårdar - grönomsorg jobba med djur. Internet fiber kabel. Bättre förbindelser för - ungdomarna på - eftermiddagarna, - kvällar och helger. ...

Filstorlek: 642 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2015-10-08

Detaljplan för Kv. Krattan. Arabia Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS ... fibernät nedgrävt, placerad till/från - transformatorn samt längs med Arabiavägen. Detta fibernät ligger till viss del inom parkmark ...

Filstorlek: 1166 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (24) 2013-01-14 Plats ... fiberbaserat bredband mellan Västerviks kommun och TeliaSonera Sverige AB - § 15 Laglighetsprövning Bo Karlsson ./. Västerviks kommun om kommunstyrelsens ...

Filstorlek: 118 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (48) 2012-12-03 Plats ... fiberutbyggnad läggs till - handlingarna. - Dnr 2012/518-142 - Sparbanksstiftelsen Tjustbygden skrivelse 8 oktober 2012 om projekt - Feriepraktik 2013 samt ...

Filstorlek: 192 Kb

[PDF]KS130225

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2013-02-25 ... fiberanslutna till 2020. - Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta - att godkänna kommundirektörens skrivelse 25 januari 2013 som svar ...

Filstorlek: 107 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)