Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

649 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]11-dpl-del-av-horn-1-262-grono-antagande

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 19 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. För fastigheten Horn 1:5 föreslås ...

Filstorlek: 23367 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (45) 2017-06-19 ... fiber - skapa bilväg för elbilar. - Analysera livsstilstrender och satsa på smart biltrafik fullt ut. Vi har snart lämnat fossila - bränslen och då blir ...

Filstorlek: 8504 Kb

[PDF]Tjursbosjön koordinater

2015-10-08

Provtagningsprotokoll för Tjursbosjön Provdjup; 1=0-30, 2=30-50 ... 2 10-25 träfiber halvfast gyttja 3 25-35 lera grå ljus 35-55 silt grå ljus 55- sand grå ljus silt 3 -Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) ...

Filstorlek: 939 Kb

[PDF]Horn-2b-planbeskrivning-20150603-antagande

2018-04-18

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar och underlag - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. ...

Filstorlek: 1562 Kb

[PDF]Overum-utvecklingsdialog-res

2015-10-08

Vårdcentralen X X X X X X X Väg 35 norrut ... Fiber Sammanställning utvecklingsdialog Överum 24 september Vårdcentralen 10 x Kommunikationer 6 x Skola 7 x Fritid/sport 7 x Företagsstöd 1 x Energi Investera, minska, ...

Filstorlek: 69 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-15 ... fiber och el krävs inte - heller marklov om marknivån återställs. - Den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska, om det inte är - obefogat med hänsyn ...

Filstorlek: 317 Kb

[PDF]Intresseanmälan-fiber-eu

2018-04-18

TEJPA HÄR TEJPA HÄR Avsändare: Västervik Miljö & Energi AB Box 25 ... FIBERANSLUTNING FASTIGHETSÄGARENS/-ÄGARNAS UPPGIFTER: UPPGIFTER OM FASTIGHETEN SOM FIBERANSLUTNINGEN GÄLLER: Namn: Adress: Postnr: Postort: Telefonnummer: ...

Filstorlek: 87 Kb

[PDF]14-detaljplan3-delavhorn-antagandehandling-rev160520

2018-04-18

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\Handlingar KF 23 maj - slask\160520-missiv-redaktionell-andring-dtp3-horn.docx ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig ...

Filstorlek: 10850 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-02-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (37) 2018-02-12 Plats ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - ...

Filstorlek: 170 Kb

[PDF]Loftahammar utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Loftahammar gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... fiber X X X X Väg 213 förbättras Marknadsföring X X X Skärgårdstrafik X Äldreboende distriktsskötersa behåll ...

Filstorlek: 93 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)