Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

162 träffar på "fiber" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Sa-har-kommer-du-igang-med-dina-tjänster-i-fibernatet

2018-04-18

Zmarket - din tjänsteportal Så här kommer du igång med dina tjänster i fibernä tet Grattis! Du bor i ett hus med öppet fibernät, det vill säga ett nät där du är fri - att välja de tjänsteleverantörer och tjänster ...

Filstorlek: 1779 Kb

[PDF]Berorda-omraden-2

2018-04-18

Redan utbyggda områden av lokala intresseföreningar HUMMELSTAD HUNSALA KARLSHULT KARRUM MULESTAD RÖSSLE - Planerad fiberutbyggnad av Västervik Miljö & Energi - (Tillhör eller ligger i närheten av fiberområden) GRÖNHULTSBY ...

Filstorlek: 35 Kb

[PDF]Vmeab-2014

2018-04-18

Årsredovisning 2014 västervik miljö & energi ab 556045-6567 ... fiberbaserat kommunikationsnät inom Västerviks kommun. Affärsområdet arbetar aktivt med utbyggnation av fibernät till såväl företag och större hyresfastigheter ...

Filstorlek: 4000 Kb

[PDF]Vmeab-ar-2013-webb

2018-04-18

Västervik Miljö & Energi Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi AB ... fibernät för höghastighetskommunikation, inom Västerviks kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en särskild bredbandsstrategi för ...

Filstorlek: 7663 Kb

[PDF]Promenad Ankarsrum (version 1) (version 1).xlsb

2018-04-18

Nr Område förslag/åtgrd kategori Kommentar 1 Abessinien Lyft fram Spånbergs park, gång+cykelslinga för ... fiberutbyggnad i hela kommunen. - "Ankarsrums tätort är planerad till hösten 2016 för - förprojektering ...

Filstorlek: 77 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberkapacitet. För att uppnå detta mål har inrikt- ningsbeslut tagits om att sälja kommunkoncernens befintliga fibernät ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]11-budget-2018-ek-plan-2019-2020

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (45) 2017-06-19 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2018 är 83 % och för 2019 är ...

Filstorlek: 3899 Kb

[PDF]KF171218

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (35) 2017-12-18 ... fiberutbyggnaden framställan och besvarande § 306 Motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor § 307 Motion om besöksnäringsstrategi § 308 ...

Filstorlek: 677 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (24) 2013-01-14 Plats ... fiberbaserat bredband mellan Västerviks kommun och TeliaSonera Sverige AB - § 15 Laglighetsprövning Bo Karlsson ./. Västerviks kommun om kommunstyrelsens ...

Filstorlek: 118 Kb

[PDF]Kf140331-handlingar-alla

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ...

Filstorlek: 9473 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)