Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

Bredband

I kommunen finns det i det närmaste hundraprocentig bredbandstäckning. Det är främst så kallad ADSL via kopparnät. Samtidigt byggs fibernät ut och mobiltäckningen förbättras. Här kan du hitta information om hur vi arbetar med bredbandsutbyggnad i kommunen. Här får du även tips om hur du surfar säkert, hur mobiltäckningen fungerar och vad som du som kund bör tänka på innan du tecknar ett abonnemang.

44 träffar på "fiber" bland "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-05-23

[PDF]Pm-lokaliseringsutredning-20211001-003

2021-12-20

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... fiber, el och fjärrvärme. Huvudvattenledning till Västervik tätort går genom området ...

Filstorlek: 7056 Kb

[PDF]Budget 2022 för Västerviks kommun

2021-12-21

1 - Budget 2022 ekonomisk planering 2023-2024 - visioner, prioriteringar och resurser - Beslutad av ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95 % år 2020. Det - långsiktiga målet är 100 %, finansiering ...

Filstorlek: 1473 Kb

[PDF]Avfallsplan-2021-2030 -2021-09-27--145-kf

2021-10-05

1 Avfallsplan samt Lokala avfallsföreskrifter (renhållningsordning) för Västerviks kommun 2021 - 2030 Beslutad av KF ... möjliggör ett bättre nyttjande och en bredare andrahandsmarknad för de återvunna materialen. ...

Filstorlek: 2397 Kb

[PDF]Samradsredogorelse

2022-03-28

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 ... fiber/stadsnät. Fiber finns i närområdet och det finns därför goda möjligheter för - anslutning från Kattkullegatan. - Befintliga ...

Filstorlek: 622 Kb

[PDF]Majoritetens-forslag-till-budget-2022-och-ekonomisk-planering-2023-2024-visioner--prioriteringar-och-resurser--forslag-till

2021-06-10

1 Budget 2022 ekonomisk planering 2023-2024 visioner, prioriteringar och resurser Förslag till KF 2021-06-08 Innehåll INLEDNING ...4 VISION 2030 ...4 V ÄSTERVIKS KOMMUN - L IVSKVALITET VARJE DAG ... Fiber/kopparnät, prioritera ...

Filstorlek: 3365 Kb

[PDF]Dp kallviken-planbeskrivning-220302

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-02 - SAMRÅDSHANDLING DNR: 2020/191 ... fiber Planområdet är idag inte anslutet till elnät. Det är beläget inom koncessionsområde som tillhör ...

Filstorlek: 2877 Kb

[PDF]Anteckningar-landsbygdsrad-7mars2022

2022-03-10

återkoppling. Det gör - att ryktet för kommunala aktörer blir sämre. Alla som anmält intresse för fiber verkar inte - komma med. Det önskas att VMEAB tydliggör vad som gäller. Kan man utse ...

Filstorlek: 234 Kb

[PDF]Planbeskrivning-breviksplan-20220301-samradshandling

2022-03-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4403 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-horn-1 467-mfl-granskning

2021-10-01

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-11-17 rev. 2021-09-27 GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN NR:XXX DNR ... fiber, värme Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för ...

Filstorlek: 6479 Kb

[PDF]Utvecklingsprogram bokensved

2021-10-20

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att nya ...

Filstorlek: 8531 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun