Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

757 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-01-11

VÄSTERVIKS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2017 & Verksamhetsplan 2018 Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet ... Fiberanslutning till samtliga grundskolor senast 2019 · Stabila trådlösa ...

Filstorlek: 936 Kb

[PDF]Delarsrapport-1808302

2020-04-15

Delårsrapport januari-augusti 2018 Delårsrapport januari-augusti 2018 Ansvarig: Christina Bäckström, Ekonomichef ... fiberanslutningar samt trådlösa nätverk till - skolor och förskolor. - Påbörjat implementering ...

Filstorlek: 2333 Kb

[PDF]Budget-2021-beslut-kf-2020-06-15

2020-06-22

1 - Budget 2021 ekonomisk planering 2022-2023 - visioner, prioriteringar och resurser Antagen ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95 % år 2020. Det - långsiktiga målet är 100 %, finansiering i ...

Filstorlek: 1191 Kb

[PDF]Appendix 25 okt

2015-10-08

YLFNVLOYHU RFK RUJDQLVND PLOM-JLIWHU L gUVHUXPVYLNHQ $SSHQGL[ Kvicksilver ... (Munktell MG 160) monteras i en rostfri filterhållare. Filtret fångar - upp partiklar och de gasformiga föreningarna uppsamlas i två glaskolonner ...

Filstorlek: 572 Kb

[PDF]Rapport .rserumsviken2 slutlig

2015-10-08

Kemakta Konsult AB Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. I nya mätningar - konstaterades att halterna i vikens sediment fortfarande var förhöjda vilket ...

Filstorlek: 2376 Kb

[PDF]Sammanfattning

2015-10-08

Biologiska undersökningar i samband - med muddring av Örserumsviken ... fiberrester från Westerviks - pappersbruks verksamhet. Halterna av - PCB och kvicksilver var höga. På flera - platser noterades vita ansamlingar ...

Filstorlek: 2644 Kb

[PDF]Arsredovisning-20140331-faststalld-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2013 Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 2012 ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ungdo- ...

Filstorlek: 2656 Kb

[PDF]Antagen-budget-kf-2017-06-19

2017-07-10

Budget 2018 ekonomisk planering 2019 - 2020 visioner, prioriteringar och resurser - Antagen ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2018 är 83 % och för 2019 är 88 %. 3. ...

Filstorlek: 1123 Kb

[PDF]Budget-2019-faststalld-kf-181126

2019-09-04

1 - Budget 2019 ekonomisk planering 2020-2021 - visioner, prioriteringar och resurser Fastställd ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. - Delmål för 2019 är 88 %. 3. En attraktiv och ...

Filstorlek: 1289 Kb

[PDF]Vmeab20150226-bilaga

2015-10-08

Årsredovisning 2014 västervik miljö & energi ab 556045-6567 västervik miljà ... fiberbaserat kommunikationsnät inom Västerviks kommun. Affärsområdet arbetar aktivt med utbyggnation av fibernät till såväl företag ...

Filstorlek: 8184 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun