Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

764 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Resultat av utvecklingsdialogen

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Hjorted gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... Fiberanslutning X X X Butik Attraktivt centrum X Kommunikation Buss/mobil/ bredband Röjja Falsterbo- vägen från sly ...

Filstorlek: 83 Kb

[PDF]Pumpsump COMPIT 900 Installation och skötsel pdf 1,7 MB

2015-10-08

COMPIT 900, Anslutningsfärdig - pumpstation i polyetylen för - avloppssystem Installation och skötsel Innehållsförteckning Förord...2 ...2 - Friskrivning...2 ... fiberduk för att inte bli uppblandad - (A). - Utgrävning ...

Filstorlek: 1728 Kb

[PDF]Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion

2017-12-07

Raycore RC-CP7 / RC-CP9 Inkopplingsinstruktion - Så här kopplar du in din Raycore CPE mot ... fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för dig som - slutanvändare. Men det kan vara ...

Filstorlek: 1352 Kb

[PDF]Protokoll

2021-06-11

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberanslutningar är lägre givet att målet om 95% uppnåddes av bolaget under 2020. Balansomslutningen uppgår till 1 358 500 tkr (1 316 700 tkr). Ökningen är ...

Filstorlek: 2044 Kb

[PDF]Remiss Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken från Länsstyrelsen i Kalmar län 2019-09-24 Dnr 551-9528-18 del 1 pdf 9 MB

2021-10-08

Från: Montelius Gustav Till: Västerviks Kommun Ärende: Begäran om ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken Datum: den 24 september 2019 14:07:10 Jag kompletterar ställd begäran med en bilaga som ... eller ...

Filstorlek: 9587 Kb

[PDF]Begäran från Länsstyrelsen i Kalmar län om ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken 2019-09-24 del 1 pdf 11 MB

2021-10-08

Från: Montelius Gustav Till: Västerviks Kommun ; Kommunen Oskarshamn ; Försvarsmakten hkv ; lfv@lfv.se ; Ext SBE Flygplatsen ; airport@hultsfredairport.se Ärende: REMISS - Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken ...

Filstorlek: 9475 Kb

[PDF]Ansökan från Statkraft 2014-12 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken Vindkraft Tribbhult Västerviks kommun pdf 2 MB

2021-10-08

Vindpark TribbhulT ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken december 2014 Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning SÖKANDE ... 3 SAKEN ... 3 YRKANDEN ... 3 FÖRSLAG TILL VILLKOR ... 4 GENERELLA FÖRESKRIFTER... ...

Filstorlek: 2011 Kb

[PDF]Protokoll

2022-01-26

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberprojektet Tyllinge-Kolsebo, har ett överklagande av entreprenadupphandlingen lämnats in. Vi avvaktar nu om Förvaltningsrätten tar upp överklagandet eller ...

Filstorlek: 1835 Kb

[PDF]Protokoll

2022-09-01

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... Där VMEAB:s egen välutbildade personal med hög kompetens hanterar alla ärenden. 11 Signature reference: 3438168c-bc65-4214-a563-8f732dccc7ce Västervik Miljö ...

Filstorlek: 2188 Kb

[PDF]Protokoll

2022-09-01

Västerviks Kraft Elnät AB Styrelsemötesprotokoll ... Där VMEAB:s egen välutbildade personal med hög kompetens hanterar alla ärenden. Att samordna alla it-system och ärendehanteringen, som föreslås i skrivelsen till ...

Filstorlek: 1106 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun