Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

Bredband

I kommunen finns det i det närmaste hundraprocentig bredbandstäckning. Det är främst så kallad ADSL via kopparnät. Samtidigt byggs fibernät ut och mobiltäckningen förbättras. Här kan du hitta information om hur vi arbetar med bredbandsutbyggnad i kommunen. Här får du även tips om hur du surfar säkert, hur mobiltäckningen fungerar och vad som du som kund bör tänka på innan du tecknar ett abonnemang.

352 träffar på "fiber" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-10-04

[PDF]Samrådsredogörelse pdf 1 MB

2022-08-25

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2022-08-23 Västerviks kommun ... inom och intill det aktuella planområdet - och ändringar av dessa är fullt möjliga att genomföra, men måste anmälas i god ...

Filstorlek: 97 Kb

[PDF]Markteknisk undersökningsrapport pdf 1,6 MB

2022-03-28

Beställare: Västerviks kommun Uppdrag: Detaljplan för Gamla vattentornet samt del av Västervik 4:2, Västerviks ... fiberledningar. Närområdet består huvudsakligen av bostadsbebyggelse i form av enfamiljsvillor och ...

Filstorlek: 1699 Kb

[PDF]Fasadstudie pdf 400 kB

2022-05-27

KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 Fasad - Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 ... fibercement, laminat eller metall etc. En slät textur - förstärker kontrasterna och ger ett lättare intryck likväl som en - viss grad ...

Filstorlek: 400 Kb

[PDF]Remiss Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken från Länsstyrelsen i Kalmar län 2019-09-24 Dnr 551-9528-18 del 1 pdf 9 MB

2021-10-08

Från: Montelius Gustav Till: Västerviks Kommun Ärende: Begäran om ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken Datum: den 24 september 2019 14:07:10 Jag kompletterar ställd begäran med en bilaga som ... eller ...

Filstorlek: 9587 Kb

[PDF]Begäran från Länsstyrelsen i Kalmar län om ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken 2019-09-24 del 1 pdf 11 MB

2021-10-08

Från: Montelius Gustav Till: Västerviks Kommun ; Kommunen Oskarshamn ; Försvarsmakten hkv ; lfv@lfv.se ; Ext SBE Flygplatsen ; airport@hultsfredairport.se Ärende: REMISS - Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken ...

Filstorlek: 9475 Kb

[PDF]Ansökan från Statkraft 2014-12 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken Vindkraft Tribbhult Västerviks kommun pdf 2 MB

2021-10-08

Vindpark TribbhulT ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken december 2014 Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning SÖKANDE ... 3 SAKEN ... 3 YRKANDEN ... 3 FÖRSLAG TILL VILLKOR ... 4 GENERELLA FÖRESKRIFTER... ...

Filstorlek: 2011 Kb

[PDF]Protokoll

2022-01-26

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberprojektet Tyllinge-Kolsebo, har ett överklagande av entreprenadupphandlingen lämnats in. Vi avvaktar nu om Förvaltningsrätten tar upp överklagandet eller ...

Filstorlek: 1835 Kb

[PDF]Protokoll

2022-09-01

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... Där VMEAB:s egen välutbildade personal med hög kompetens hanterar alla ärenden. 11 Signature reference: 3438168c-bc65-4214-a563-8f732dccc7ce Västervik Miljö ...

Filstorlek: 2188 Kb

[PDF]Protokoll

2022-09-01

Västerviks Kraft Elnät AB Styrelsemötesprotokoll ... Där VMEAB:s egen välutbildade personal med hög kompetens hanterar alla ärenden. Att samordna alla it-system och ärendehanteringen, som föreslås i skrivelsen till ...

Filstorlek: 1106 Kb

[PDF]Energi och klimatstrategi 2021-2030 fastställd KF

2021-11-01

1 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021 - 2030 Beslutad av kommunfullmäktige 2021-10-25 2 ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med ...

Filstorlek: 1886 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun