Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

Bredband

I kommunen finns det i det närmaste hundraprocentig bredbandstäckning. Det är främst så kallad ADSL via kopparnät. Samtidigt byggs fibernät ut och mobiltäckningen förbättras. Här kan du hitta information om hur vi arbetar med bredbandsutbyggnad i kommunen. Här får du även tips om hur du surfar säkert, hur mobiltäckningen fungerar och vad som du som kund bör tänka på innan du tecknar ett abonnemang.

41 träffar på "fiber" bland "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-10-06

[PDF]Budget 2023 ekonomisk planering 2024-2025

2022-09-05

1 Budget 2023 ekonomisk planering 2024-2025 - visioner, prioriteringar och resurser Beslutad av KF ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 97 % år 2023. Det - långsiktiga målet är 100 %, finansiering ...

Filstorlek: 2095 Kb

[PDF]Protokoll

2022-09-01

Västerviks Kraft Elnät AB Styrelsemötesprotokoll ... Där VMEAB:s egen välutbildade personal med hög kompetens hanterar alla ärenden. Att samordna alla it-system och ärendehanteringen, som föreslås i skrivelsen till ...

Filstorlek: 1106 Kb

[PDF]Protokoll

2022-09-01

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... Där VMEAB:s egen välutbildade personal med hög kompetens hanterar alla ärenden. 11 Signature reference: 3438168c-bc65-4214-a563-8f732dccc7ce Västervik Miljö ...

Filstorlek: 2188 Kb

[PDF]Plan och genomförandebeskrivning pdf 4,5 MB

2022-08-25

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-08-23 - GRANSKNINGSHANDLING DNR: 2020/428 - PLAN ... fiber - El och fiber finns utbyggt i området. Avfall och återvinning - Området är anslutet ...

Filstorlek: 4257 Kb

[PDF]Samrådsredogörelse pdf 1 MB

2022-08-25

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2022-08-23 Västerviks kommun ... inom och intill det aktuella planområdet - och ändringar av dessa är fullt möjliga att genomföra, men måste anmälas i god ...

Filstorlek: 97 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 3,5 MB

2022-08-22

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... fiber, värme - Inga nya serviser bedöms bli aktuella till följd av planändringen. Avfall - Området ...

Filstorlek: 3896 Kb

[PDF]Häfte Sammanfattning Avfallsplan 2021-2030

2022-08-02

Sammanfattning Avfallsplan för Västerviks kommun 2021- 2030 Från avfall till resurs För att möta ... fiberåtervinning. · Utsorterat brännbart avfall ska inte innehålla förpackningar, farligt avfall eller annat olämp- ...

Filstorlek: 1706 Kb

[PDF]Kallelse till möte med kommunfullmäktige

2022-07-12

1 - Kommunfullmäktige Kallelse 2020-09-10 Kallelse till möte med kommunfullmäktige 21 september 2020 ... fiber till utvalda platser samt internetabonnemang under de tre år som avtalet sträcker sig. Till - detta kommer ...

Filstorlek: 14788 Kb

[PDF]Samrådsredogörelse pdf 600 kB

2022-07-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... fiber/stadsnät. Fiber finns i närområdet och det finns därför goda möjligheter för ...

Filstorlek: 1146 Kb

[PDF]Protokoll

2022-06-23

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberverksamhet samt entreprenadtjänster för skötsel av gator och parker. Företaget ägs av Västerviks kommun och ingår i kommunkoncernen tillsammans med systerbolaget ...

Filstorlek: 2015 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun