Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Bredband

I kommunen finns det i det närmaste hundraprocentig bredbandstäckning. Det är främst så kallad ADSL via kopparnät. Samtidigt byggs fibernät ut och mobiltäckningen förbättras. Här kan du hitta information om hur vi arbetar med bredbandsutbyggnad i kommunen. Här får du även tips om hur du surfar säkert, hur mobiltäckningen fungerar och vad som du som kund bör tänka på innan du tecknar ett abonnemang.

275 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-01-26

[PDF]Samradsredogorelse horn-1 467-mfl-bratviksvagen

2021-10-01

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiberbod tas kvartersmarken närmast Grönövägen (plusmarken) bort. E-området ...

Filstorlek: 1008 Kb

[PDF]Kallelse

2021-01-26

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 2021-02-02 ... Fiberanslutning Alla grundskolor har fiberanslutning, men uppkopplingen är emellanåt svajig. Arbetet med att se över detta - ligger hos IT-avdelningen. Det är ett ...

Filstorlek: 9959 Kb

[PDF]F101 Svensk Fjärrvärme vers2

2021-03-12

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser - F:101 - Februari 2014 F J Ä ... Fiberpackningar Volymändring i vatten vid 7 dygn vid - 95 °C - ISO 1817 - +8/-1 - +8/-1 - +8/-1 - +8/-1 - +8/-1 ...

Filstorlek: 678 Kb

[PDF]Tribbhult-ansökan-53638

2021-10-08

Vindpark TribbhulT ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken december ... eller kolfiberarmerad - plast samt ett maskinhus med en generator. Den energi som genereras av vindkraftverket överförs - via en uppsamlingsstation ...

Filstorlek: 2011 Kb

[PDF]Anteckningar-landsbygdsrad-feb-2021

2021-02-22

Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fibernod, - bygdegård, affär och macken. Man inväntar godkännande av EON. Skidbacken ...

Filstorlek: 174 Kb

[PDF]210503-anteckningar

2021-05-11

Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... fibernoden är igång. Toalett vid badet är på plats. Aktuella frågor från kommunorganisationen - Kulturmiljöprogrammet, ...

Filstorlek: 211 Kb

[PDF]Plats och tid

2021-05-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-21 ... fibernätet om det - finns intresse · Innan markarbeten påbörjas bör en grundlig kontroll av var - markförlagda ledningar genomföras nytta ledningsrollen. ...

Filstorlek: 754 Kb

[PDF]Kallelse

2021-09-17

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-06-07 KS Â ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med lokalt ägande ökar möjligheterna att skapa en långsiktigt ...

Filstorlek: 11517 Kb

[PDF]Protokoll

2021-03-05

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fibernät med omvärlden. 3. Utökning av investeringsram för 2021 med anledning av den strategiska inriktningen för stadsnät utifrån fastställd affärsplan. ...

Filstorlek: 2163 Kb

[PDF]Hållbarhetsrapport-vmeab-2020

2021-03-25

Kvalitets- och miljöansvarig Rickard Wester 0490 - 25 70 61 rickard.wester@vastervik.se ... bredband, med slutmålet att samtliga hushåll och företag i kommunen, så snart detta är ekonomiskt möjligt att åstadkomma, ...

Filstorlek: 380 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun