Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

311 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-05-23

[PDF]Lucerna-planbeskrivning-220328-samradshandling

2022-03-31

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-28 SAMRÅDSSHANDLING DNR: 2020/428 - PLAN- OCH ... fiber El och fiber finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet ...

Filstorlek: 4763 Kb

[PDF]Lucerna-undersokning-av-betydande-miljopåverkan-samradshandling

2022-03-31

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till - nödvändig ...

Filstorlek: 295 Kb

Snörapporten 2022-03-30-Västervik Miljö & Energi

2022-03-30

Snörapporten 2022-03-30 - Västervik - Under natten har vi haft nederbörd som sedan frusit. Vi har ... Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Snöröjning i Västerviks kommun > Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

[PDF]Planbeskrivning-breviksplan-20220301-samradshandling

2022-03-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4403 Kb

[PDF]Ubmp-breviksplan-20220301-samradshandling

2022-03-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till nödvändig teknisk ...

Filstorlek: 1136 Kb

[PDF]Samradsredogorelse

2022-03-28

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 ... fiber/stadsnät. Fiber finns i närområdet och det finns därför goda möjligheter för - anslutning från Kattkullegatan. - Befintliga ...

Filstorlek: 622 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning

2022-03-28

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2021-02-05 Reviderad ... fiber - Fiber finns i närområdet och det finns goda möjligheter för anslutning från - Kattkullegatan och Repslagaregatan. ...

Filstorlek: 3497 Kb

[PDF]Pm-geoteknik

2022-03-28

Beställare: Västerviks kommun Uppdrag: Detaljplan för Gamla vattentornet ... fiberledningar. 5.2 Topografiska förhållanden och ytbeskaffenheter Undersökningsområdet är relativt plant med marknivåer som varierar mellan ...

Filstorlek: 1042 Kb

[PDF]Markteknisk-undersokningsrapport

2022-03-28

Beställare: Västerviks kommun Uppdrag: Detaljplan för Gamla vattentornet samt del av Västervik ... fiberledningar. Närområdet består huvudsakligen av bostadsbebyggelse i form av enfamiljsvillor och - flerbostadshus. ...

Filstorlek: 1699 Kb

Världsvattendagen 2022-Västervik Miljö & Energi

2022-03-22

Världsvattendagen 2022 - 2022-03-22 22 mars varje år uppmärksammar vi Världsvattendagen. Världsvattendagen är FN:s dag ... Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp > Nyheter och aktuellt

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun