Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Bredband

I kommunen finns det i det närmaste hundraprocentig bredbandstäckning. Det är främst så kallad ADSL via kopparnät. Samtidigt byggs fibernät ut och mobiltäckningen förbättras. Här kan du hitta information om hur vi arbetar med bredbandsutbyggnad i kommunen. Här får du även tips om hur du surfar säkert, hur mobiltäckningen fungerar och vad som du som kund bör tänka på innan du tecknar ett abonnemang.

73 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-05-15

[PDF]Protokoll

2021-06-11

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberanslutningar är lägre givet att målet om 95% uppnåddes av bolaget under 2020. Balansomslutningen uppgår till 1 358 500 tkr (1 316 700 tkr). Ökningen är ...

Filstorlek: 2044 Kb

[PDF]Bilaga-1 7-energi-och-klimatstrategi-2021230-sammanstallning-av-synpunkter-under-remissen-20210511

2021-05-18

Förslag till Energi- och klimatstrategi 2021-2030 Inkomna remisser Västerviks Bostads AB Diarienr: 2021/40 Tjänsteskrivelse Västerviks Bostads AB, Box 502, 593 25 Västervik, Besöksadress ... fiberbaserat bredband, avfallshantering ...

Filstorlek: 6294 Kb

[PDF]Energi--och-klimatstrategi-2021-2030 20210607

2021-06-09

1 - Förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021 - 2030 - Förslag till KS ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med lokalt ...

Filstorlek: 1880 Kb

[PDF]Protokoll

2021-05-27

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Mötesprotokoll ... fiberutbyggnad 2021/5 2 Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Sammanträdesprotokoll 2021-03-30 VKFAB § 16 Godkännande av dagordningen ...

Filstorlek: 803 Kb

Tidplan Västerviksvägen till och med v.24-Västervik Miljö & Energi

2021-06-02

Tidplan Västerviksvägen till och med v.24 - 2021-06-02 Brogatan planeras att öppnas upp för trafik under vecka 21 ... Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Utvecklingsprojekt > Västerviksvägen, Gamleby > Nyheter och aktuellt, projekt Västerviksvägen

Avstängning av Västerviksvägen förlängs-Västervik Miljö & Energi

2021-06-11

Avstängning av Västerviksvägen förlängs - 2021-06-11 Avstängningen av Västerviksvägen har blivit förlängd till och med 23 juni (innan gällde ... Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Utvecklingsprojekt > Västerviksvägen, Gamleby > Nyheter och aktuellt, projekt Västerviksvägen

Brukningsavgift-Västervik Miljö & Energi

2021-05-27

Brukningsavgift - Brukningsavgiften är uppdelad i fyra avgiftstyper; a, b, c och d. Bostadshus betalar ... utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 Felanmälan på dina ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp > VA-avgift, VA-taxa > Vad betalar jag för?

När ska man betala?-Västervik Miljö & Energi

2021-05-27

När ska man betala? - Avgiftsskyldigheten inträder när förbindelsepunkterna till fastigheten är upprättade och man har ... Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp > VA-avgift, VA-taxa > Vad betalar jag för?

Anläggningsavgift-Västervik Miljö & Energi

2021-05-27

Anläggningsavgift - När du bygger ett nytt hus eller för första gången ansluter din fastighet till ... Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp > VA-avgift, VA-taxa > Vad betalar jag för?

Ersättning för enskild VA-anläggning-Västervik Miljö & Energi

2021-05-27

Ersättning för enskild VA-anläggning - Då ett verksamhetsområde för VA fastställs ordnas en allmän VA-lösning. Alla fastighetsägare har rätt att ... 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp > VA-avgift, VA-taxa > Vad betalar jag för?

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun