Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

680 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-c325

2019-06-05

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) x h) Barriäreffekter x 15. Planens påverkan på motstående ...

Filstorlek: 608 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan

2019-06-05

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) x h) Barriäreffekter x 15. Planens påverkan på motstående ...

Filstorlek: 627 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-fridkulla-verksamhetsomrade-samrad-20190410

2019-04-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www ... fiber, fjärrvärme ...

Filstorlek: 870 Kb

[PDF]Planbeskrivning 190129-laga-kraft

2019-04-04

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-01-29 ANTAGEN KS ... Fiber - Trädhusen och servicebyggnaden kan anslutas till Västervik Miljö & Energis - fibernät. Behovsanpassad kommunikationslösning ...

Filstorlek: 473 Kb

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning utstallningsupplaga

2018-06-26

1 FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS 2018-06-19 ... fiber till flertalet flerbostadshus, - och utbyggnad pågår till enfamiljshusen. Ett tydligt intresse ...

Filstorlek: 6743 Kb

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2017-05-04

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... fibrer, antioxidanter, - vitaminer och mineraler. Fullkorn finns i spannmålspro­ - dukter och kan vara både hela korn ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-horn-drottviksslingan-samrad

2019-12-16

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post ... fiber, fjärrvärme etc.) X Tillgång till teknisk försörjning ...

Filstorlek: 780 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-ekhagen-

2019-08-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till - nödvändig teknisk ...

Filstorlek: 1212 Kb

[PDF]Ankarsrum utvecklingsdialog res

2018-01-15

X Föreningsliv X Föreningsliv 2 x Föreningsaktiviteter för de yngsta X Kommunikation 1 x Fjärrvärme Fiber X Kommunikation Bredband m.m

Filstorlek: 102 Kb

[PDF]140506-helgenas-vsko-tu-m-forslag-sweco

2015-10-08

Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg - Telefon ... fiber- och teleledningar inkluderas ej. Hantering - Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, ...

Filstorlek: 1983 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun