Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

699 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Odensvi 00.mxd

2015-10-08

9 8 7 6 5 4 3 1 ... Fiber för bredband. Ev utökning av vattenskydds- området är ej önskvärd. Dagvattenledning. Väg Odensvi-Blackstad - behöver stor backe tas - bort vid Grindbo. Förbättring Hallingebergsvägen. ...

Filstorlek: 507 Kb

[PDF]Överum 00.mxd

2015-10-08

9 7 8 6 5 4 3 2 ... med taxibuss. Behövs bredband via fiber. Utöka fritidsnäringen. Bra boende när man inte - behöver arbeta. Många villor - används som fritidshus. Finns inga jobb. Förbättrade kommunikationer - ...

Filstorlek: 877 Kb

[PDF]Detaljplan-for-hallmare-1-6--planbeskrivning

2019-11-07

Sida 1 av 20 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-10-31 - GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN ... Fiber Teleledningar finns framdragna i området. Telia Sonera Skanova Access - är ansvarig för teleledningarna ...

Filstorlek: 1011 Kb

[PDF]Kemakta-oktober-2000

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-16 Långtidseffekter på utsläpp av PCB och ... fibersediment. Det tidigare deponerade materialet samt de sediment som nu - skall muddras kommer att ingå i den slutliga deponin som får en kvalificerad täckning. ...

Filstorlek: 144 Kb

[PDF]Kemakta-januari-2000

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-01 Frigörelse av kvicksilver, PCB och PAH ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. Nya mätningar har - konstaterat att halterna i vikens sediment fortfarande är förhöjda vilket ...

Filstorlek: 176 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-samrad-20190415-20190506

2019-04-11

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-04- 10 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN NR: XXXX DNR: 2018/87-214 - PLAN ... fiber - Ledningar finns i Truckgatan och Fridkullagatan. - Avfall och återvinning - ...

Filstorlek: 1589 Kb

[PDF]Blackstad 00.mxd

2015-10-08

3 2 9 8 7 4 5 6 1 ... 16 Trygghetsboende. ® Allmänna åsikter: Många bondgårdar - grönomsorg jobba med djur. Internet fiber kabel. Bättre förbindelser för - ungdomarna på - eftermiddagarna, - kvällar och helger. ...

Filstorlek: 642 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2017-03-07

på särskilda boenden i Västerviks kommun? Jörgen Olsson informerar att det planeras för att dra in fiber på nya Dalsgården - och att det sannolikt kommer att göras vid alla nybyggnationer av särskilda - boenden. ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-ytterby-laga-kraft

2019-12-04

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post ... fiber, värme - Ingen nya serviser bedöms aktuellt på grund ...

Filstorlek: 1401 Kb

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning utstallningsupplaga

2018-06-26

1 FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS 2018-06-19 ... fiber till flertalet flerbostadshus, - och utbyggnad pågår till enfamiljshusen. Ett tydligt intresse ...

Filstorlek: 6743 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun