Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

717 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Planbeskrivning 160427

2016-04-27

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:18 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig och kommersiell service finns i Västervik stad, ca 6 km nordväst ...

Filstorlek: 9223 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-02-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (37) 2018-02-12 Plats ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - ...

Filstorlek: 170 Kb

[PDF]KS180212

2018-02-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (33) 2018-02-12 ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - bilserviceinriktning. ...

Filstorlek: 203 Kb

[PDF]Loftahammar utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Loftahammar gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... fiber X X X X Väg 213 förbättras Marknadsföring X X X Skärgårdstrafik X Äldreboende distriktsskötersa behåll ...

Filstorlek: 93 Kb

[PDF]Planbeskrivning170309

2017-03-09

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:262 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. För fastigheten Horn 1:5 föreslås användningen RO (lägerverksamhet, vandrarhem ...

Filstorlek: 2076 Kb

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-06-29

Sida 1 av 14 ANTAGEN KS 2018-06-04 LAGA KRAFT ... fiber Uppvärmning sker enskilt för varje fastighet. Västervik Kraft Elnät AB distribuerar och förvaltar elledningsnätet på Hornslandet. El är dragen fram till tomtgräns ...

Filstorlek: 526 Kb

[PDF]Kemakta-oktober-2000

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-16 Långtidseffekter på utsläpp av PCB och ... fibersediment. Det tidigare deponerade materialet samt de sediment som nu - skall muddras kommer att ingå i den slutliga deponin som får en kvalificerad täckning. ...

Filstorlek: 144 Kb

[PDF]Kemakta-januari-2000

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-01 Frigörelse av kvicksilver, PCB och PAH ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. Nya mätningar har - konstaterat att halterna i vikens sediment fortfarande är förhöjda vilket ...

Filstorlek: 176 Kb

[PDF]Hallmare-1 6-mfl--hallmare-havsbad--loftahammar--planbeskrivning

2019-06-26

Sida 1 av 19 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-06-17 - GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN NR: DNR:2015/446 PLAN ... Fiber Teleledningar finns framdragna i området. Telia Sonera Skanova Access - ...

Filstorlek: 1020 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-samrad-20190415-20190506

2019-04-11

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-04- 10 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN NR: XXXX DNR: 2018/87-214 - PLAN ... fiber - Ledningar finns i Truckgatan och Fridkullagatan. - Avfall och återvinning - ...

Filstorlek: 1589 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun