Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

699 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]14-detaljplan3-delavhorn-antagandehandling-rev160520

2016-05-23

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\Handlingar KF 23 maj - slask\160520-missiv-redaktionell-andring-dtp3-horn.docx ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig ...

Filstorlek: 10850 Kb

[PDF]Loftahammar utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Loftahammar gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... fiber X X X X Väg 213 förbättras Marknadsföring X X X Skärgårdstrafik X Äldreboende distriktsskötersa behåll ...

Filstorlek: 93 Kb

[PDF]Plan--och-genomforandebeskrivning-granskning-20191203

2019-12-04

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber - Exploatören bygger ut ledningsnät som övergår till Västerviks kommun ...

Filstorlek: 6670 Kb

[PDF]Planbeskrivning-boljerum-191008-laga-kraft

2019-12-04

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2018-04-06, rev. 2019-10-08 ANTAGEN ... fiber - Verkebäck är inte anslutet till det allmänna fjärrvärmenätet. Uppvärmning - kommer som idag att ...

Filstorlek: 1024 Kb

[PDF]Planbeskrivning-fiskartorpet-191007-antagande

2019-10-11

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-10-07 - Antagandehandling Detaljplan för Gränsö 1:38 m.fl ... fiber - Närmaste fjärrvärmeledningar finns i centrala Västervik, ca 4 km från - planområdet. ...

Filstorlek: 1100 Kb

[PDF]Planbeskrivning170309

2017-03-09

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:262 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. För fastigheten Horn 1:5 föreslås användningen RO (lägerverksamhet, vandrarhem ...

Filstorlek: 2076 Kb

[PDF]Planbeskrivning 160427

2016-04-27

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:18 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig och kommersiell service finns i Västervik stad, ca 6 km nordväst ...

Filstorlek: 9223 Kb

[PDF]KS180212

2018-02-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (33) 2018-02-12 ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - bilserviceinriktning. ...

Filstorlek: 203 Kb

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-06-29

Sida 1 av 14 ANTAGEN KS 2018-06-04 LAGA KRAFT ... fiber Uppvärmning sker enskilt för varje fastighet. Västervik Kraft Elnät AB distribuerar och förvaltar elledningsnätet på Hornslandet. El är dragen fram till tomtgräns ...

Filstorlek: 526 Kb

[PDF]Lagakraft-planbeskrivning-didrikslund2

2018-10-31

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-09-05 ANTAGEN KS 2018-09-25 ... fiber - Ledningsnätet är utbyggt. På fastigheten Didrikslund 2 finns redan förberett med - fyra elserviskablar. Syftet är ...

Filstorlek: 671 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun