Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

717 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-10-05

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-07-03 ANTAGEN KS ... fiber - Området är inte anslutet till det allmänna fjärrvärmenätet utifrån upprättad - primärkarta. Närmaste fjärrvärmeledningar ...

Filstorlek: 1348 Kb

[PDF]Horn-2b-planbeskrivning-20150603-antagande

2015-10-08

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar och underlag - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. ...

Filstorlek: 1562 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (45) 2017-06-19 ... fiber - skapa bilväg för elbilar. - Analysera livsstilstrender och satsa på smart biltrafik fullt ut. Vi har snart lämnat fossila - bränslen och då blir ...

Filstorlek: 8504 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-15 ... fiber och el krävs inte - heller marklov om marknivån återställs. - Den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska, om det inte är - obefogat med hänsyn ...

Filstorlek: 317 Kb

[PDF]Tjursbosjön koordinater

2015-10-08

Provtagningsprotokoll för Tjursbosjön Provdjup; 1=0-30, 2=30-50 ... 2 10-25 träfiber halvfast gyttja 3 25-35 lera grå ljus 35-55 silt grå ljus 55- sand grå ljus silt 3 -Provpunkt nr Vattendjup(m) Nivåprov Gas(1-5) ...

Filstorlek: 939 Kb

[PDF]14-detaljplan3-delavhorn-antagandehandling-rev160520

2016-05-23

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\Handlingar KF 23 maj - slask\160520-missiv-redaktionell-andring-dtp3-horn.docx ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig ...

Filstorlek: 10850 Kb

[PDF]Overum-utvecklingsdialog-res

2015-10-08

Vårdcentralen X X X X X X X Väg 35 norrut ... Fiber Sammanställning utvecklingsdialog Överum 24 september Vårdcentralen 10 x Kommunikationer 6 x Skola 7 x Fritid/sport 7 x Företagsstöd 1 x Energi Investera, minska, ...

Filstorlek: 69 Kb

[PDF]Planbeskrivning-boljerum-190416

2019-04-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2018-04-06, rev ... fiber - Verkebäck är inte anslutet till det allmänna fjärrvärmenätet. Uppvärmning - kommer som idag att ske med individuell ...

Filstorlek: 990 Kb

[PDF]Planbeskrivning-fiskartorpet-190416

2019-04-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2017-08-14, rev. 2019-04-16 ... fiber - Närmaste fjärrvärmeledningar finns i centrala Västervik, ca 4 km från - planområdet. Uppvärmning kommer ...

Filstorlek: 1182 Kb

[PDF]Planbeskrivning-rosenstenen-181210

2019-01-16

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-12-10 - Antagandehandling Detaljplan för Rosenstenen ... fiber - Allmänna fjärrvärmeledningar leder längs Tillbergsgatan, utanför tomten. - Rosenstenen ...

Filstorlek: 1544 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun