Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

767 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

Ditt avfall blir till nya produkter-Västervik Miljö & Energi

2021-05-18

Ditt avfall blir till nya produkter - När du sorterar och lämnar ditt avfall till återvinning kan det bli ... Fibern blir då till en sörja som förbränns och blir till energi. Vitvaror - Lämnas till Målserums avfallsanläggning ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Källsortering och återvinning

Förekomst av PCB och kvicksilver

2016-09-13

750 kilo kvicksilver och 1400 kilo ... fibrer som lades upp vid saneringen 1978 till 1979. Nästan hela den återstående mängden låg i vikens bottenskikt. Det fanns även mindre mängder PCB och kvicksilver (enstaka ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering > Samhällsutveckling och hållbarhet > Sanering av miljögifter > Projekt Örserumsviken > Fakta om projektet

Textilinsamling-Västervik Miljö & Energi

2021-12-16

Textilinsamling - 2021-12-16 I samarbete med Human ... fibrerna kan bli råvara för till exempel filtar och isolering. Visste du att... Visste du att textil är ett material som belastar miljön hårt? Produktion av textil ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Nyheter och aktuellt

Textilinsamling-Västervik Miljö & Energi

2021-05-18

Textilinsamling - 2021-05-18 I samarbete med Human ... fibrerna kan bli råvara för till exempel filtar och isolering. Visste du att... Visste du att textil är ett material som belastar miljön hårt? Produktion av textil ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Källsortering och återvinning

Förpacknings- och tidningsinsamling-Västervik Miljö & Energi

2019-11-25

Förpacknings- och tidningsinsamling - I Sverige är det obligatoriskt att sortera ut förpackningar och tidningar. I vår kommun finns ... är så starka att de kan återvinnas upp till sju gånger. Insamlade förpackningar ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Källsortering och återvinning

Förpacknings- och tidningsinsamling

2016-04-28

I Sverige är det obligatoriskt att sortera ut förpackningar och ... är så starka att de kan återvinnas upp till sju gånger. Insamlade förpackningar blir till nya pappersförpackningar eller används som ytskikt på ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Asbest och eternit

2020-12-16

Äldre byggnadsmaterial kan innehålla ämnet asbest ... fibrer som kan skada lungvävnaden. Vart och hur lämnas asbestavfall? - Har du asbest- eller eternitavfall lämnas det vid Målserums avfallsanläggning i Västervik. ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning > Farligt avfall

Nyhetsarkiv 2019

2020-02-26

Så här påverkar ombyggnad på Västerviks stadsbibliotek ... fiber mellan Hospitalsgatan och Fiskaregatan. Vi tackar f... Hamngatan avstängd för genomfartstrafik 28 maj Trädbeskärning och trädfällning i Stadsparken ...

Nyhetsarkiv

Start för insamling av kläder och textil

2017-09-26

2017-09-26 I samarbete med Human ... fibrerna kan bli råvara för till exempel filtar och isolering. Fler insamlingsplatser i Västerviks kommun - Målet är att vi inom kort även kommer att ha insamlingsbehållare på ...

Nyhetsarkiv > Nyhetsarkiv 2017

Om Örserumsviken

2016-09-13

Örserumsviken är ... fibrer förorenade av PCB och kvicksilver. Sidan senast granskad den 13 september 2016 Innehållsansvarig: Christer Hermansson Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida - Christer ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering > Samhällsutveckling och hållbarhet > Sanering av miljögifter > Projekt Örserumsviken

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun