Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

311 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-05-21

[PDF]Dp kallviken-planbeskrivning-220302

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-02 - SAMRÅDSHANDLING DNR: 2020/191 ... fiber Planområdet är idag inte anslutet till elnät. Det är beläget inom koncessionsområde som tillhör ...

Filstorlek: 2877 Kb

[PDF]Anteckningar-landsbygdsrad-7mars2022

2022-03-10

återkoppling. Det gör - att ryktet för kommunala aktörer blir sämre. Alla som anmält intresse för fiber verkar inte - komma med. Det önskas att VMEAB tydliggör vad som gäller. Kan man utse ...

Filstorlek: 234 Kb

[PDF]Planbeskrivning-breviksplan-20220301-samradshandling

2022-03-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4403 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-horn-1 467-mfl-granskning

2021-10-01

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-11-17 rev. 2021-09-27 GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN NR:XXX DNR ... fiber, värme Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för ...

Filstorlek: 6479 Kb

[PDF]Utvecklingsprogram bokensved

2021-10-20

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att nya ...

Filstorlek: 8531 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning

2022-05-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-06-24 rev ... fiber Finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet till den kommunala avfallshanteringen. Avfallsanläggningar ...

Filstorlek: 3662 Kb

[PDF]Lucerna-planbeskrivning-220328-samradshandling

2022-03-31

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-28 SAMRÅDSSHANDLING DNR: 2020/428 - PLAN- OCH ... fiber El och fiber finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet ...

Filstorlek: 4763 Kb

[PDF]Plan-och-gmfbeskr sagen samr 210908

2021-09-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2021-09-08 - SAMRÅDSHANDLING DNR: 2021/122 ... fiber - El och fiber finns utbyggt i området. Elnätet behöver förstärkas med ytterligare - transformatorstationer. ...

Filstorlek: 1789 Kb

[PDF]Utvprogram bokensved final-20210916

2021-12-21

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C K L ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att ...

Filstorlek: 8531 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-laga-kraft

2022-02-02

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 ... fiber, värme - Inga nya serviser bedöms aktuellt aktuella till ...

Filstorlek: 1421 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun