Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

44 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-05-23

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning

2022-05-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-06-24 rev ... fiber Finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet till den kommunala avfallshanteringen. Avfallsanläggningar ...

Filstorlek: 3662 Kb

[PDF]Lucerna-planbeskrivning-220328-samradshandling

2022-03-31

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-28 SAMRÅDSSHANDLING DNR: 2020/428 - PLAN- OCH ... fiber El och fiber finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet ...

Filstorlek: 4763 Kb

[PDF]Plan-och-gmfbeskr sagen samr 210908

2021-09-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2021-09-08 - SAMRÅDSHANDLING DNR: 2021/122 ... fiber - El och fiber finns utbyggt i området. Elnätet behöver förstärkas med ytterligare - transformatorstationer. ...

Filstorlek: 1789 Kb

[PDF]Utvprogram bokensved final-20210916

2021-12-21

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C K L ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att ...

Filstorlek: 8531 Kb

[PDF]Tillagg-till-planbeskrivning-och-planbestammelser-laga-kraft

2022-02-02

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 ... fiber, värme - Inga nya serviser bedöms aktuellt aktuella till ...

Filstorlek: 1421 Kb

[PDF]C.-undersokning-av-betydande-miljopåverkan-planprogram-tandstickan-20210526-godkannandehandling

2021-06-17

21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se ... fiber, fjärrvärme etc.) X Programområdet är försörjt - med teknisk infrastruktur. - Kapacitetsökning kan ...

Filstorlek: 917 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-kallviken-200603

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) el, VA och dagvatten ska - utredas i det fortsatta - ...

Filstorlek: 799 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) X h) Barriäreffekter X 16. Planens påverkan på motstående ...

Filstorlek: 872 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan--andring-av-detaljplan-faststalld-som-stegeholmsomradet

2022-04-27

21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till - nödvändig teknisk - försörjning. h) Barriäreffekter ...

Filstorlek: 720 Kb

[PDF]Ubmp-breviksplan-20220301-samradshandling

2022-03-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till nödvändig teknisk ...

Filstorlek: 1136 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun