Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Bredband

I kommunen finns det i det närmaste hundraprocentig bredbandstäckning. Det är främst så kallad ADSL via kopparnät. Samtidigt byggs fibernät ut och mobiltäckningen förbättras. Här kan du hitta information om hur vi arbetar med bredbandsutbyggnad i kommunen. Här får du även tips om hur du surfar säkert, hur mobiltäckningen fungerar och vad som du som kund bör tänka på innan du tecknar ett abonnemang.

44 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-01-26

[PDF]Pm-lokaliseringsutredning-20211001-003

2021-12-20

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... fiber, el och fjärrvärme. Huvudvattenledning till Västervik tätort går genom området ...

Filstorlek: 7056 Kb

[PDF]Budget 2022 för Västerviks kommun

2021-12-21

1 - Budget 2022 ekonomisk planering 2023-2024 - visioner, prioriteringar och resurser - Beslutad av ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95 % år 2020. Det - långsiktiga målet är 100 %, finansiering ...

Filstorlek: 1473 Kb

[PDF]Avfallsplan-2021-2030 -2021-09-27--145-kf

2021-10-05

1 Avfallsplan samt Lokala avfallsföreskrifter (renhållningsordning) för Västerviks kommun 2021 - 2030 Beslutad av KF ... möjliggör ett bättre nyttjande och en bredare andrahandsmarknad för de återvunna materialen. ...

Filstorlek: 2397 Kb

[PDF]Välkommen till Dalsvägen 23

2021-04-26

Hjärtligt välkommen till oss. Det är vår ... fiber- anslutning för trådlöst internet. Det ingår trygghetslarm, säng - och sängbord. Vi erbjuder även generösa gemensamhetsytor - både inne och ute för sociala ...

Filstorlek: 1451 Kb

[PDF]Dp-breviksplan granskningsutlatande-20210301-gdpr

2021-03-18

för samhällsbyggnad 2021-02-10 Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... fiber. Lägg gärna till att Västervik Miljö & Energi AB har stadsnät i området och det finns goda möjligheter ...

Filstorlek: 1600 Kb

[PDF]Majoritetens-forslag-till-budget-2022-och-ekonomisk-planering-2023-2024-visioner--prioriteringar-och-resurser--forslag-till

2021-06-10

1 Budget 2022 ekonomisk planering 2023-2024 visioner, prioriteringar och resurser Förslag till KF 2021-06-08 Innehåll INLEDNING ...4 VISION 2030 ...4 V ÄSTERVIKS KOMMUN - L IVSKVALITET VARJE DAG ... Fiber/kopparnät, prioritera ...

Filstorlek: 3365 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-horn-1 467-mfl-granskning

2021-10-01

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-11-17 rev. 2021-09-27 GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN NR:XXX DNR ... fiber, värme Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för ...

Filstorlek: 6479 Kb

[PDF]Utvecklingsprogram bokensved

2021-10-20

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att nya ...

Filstorlek: 8531 Kb

[PDF]Dp-breviksplan planbeskrivning antagande 20210301

2021-03-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2021-02-10 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4868 Kb

[PDF]Utvprogram bokensved final-20210916

2021-12-21

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C K L ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att ...

Filstorlek: 8531 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun